Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Nowe rynki i kierunki rozwoju

Nowe rynki i kierunki rozwoju

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy szereg listów intencyjnych z firmami z Indonezji i rozpoczęliśmy działalność w Azji. Weźmiemy udział w projektach związanych z produkcją energii odnawialnych oraz zagospodarowaniem rolniczym  terenów w tym rejonie.

Potrzeba energii

Celem projektu jest wykorzystanie komercyjne długoletnich doświadczeń naszej spółki oraz wypracowanej specjalistycznej wiedzy (know-how) i rozwiązań organizacyjno-logistycznych w produkcji sadzonek roślin energetycznych na skalę przemysłową. Nasadzanie odbędzie się w warunkach klimatu tropikalnego na wyspie Seram (archipelag Moluki, Indonezja) na obszarze 25.000 ha pozyskanych w ramach 30-letniej dzierżawy od władz lokalnych Regencji Zachodniego SERAM w Piru.

Przedmiotem projektu i zadaniem docelowym operatora plantacji jest zapewnienie ciągłych dostaw standaryzowanej biomasy rolnej w ilości docelowej 154 000 ton rocznie, dla zasilania pierwszej (pilotowej) instalacji bio-elektrowni. Zostanie ona zbudowana przez spółkę celową (SPV) PT Seram Energi Lestari (SEL) w Piru w oparciu o nowoczesną technologię nisko-temperaturowego uwęglania biomasy rolnej marki FLUID®.

Lokalizacja plantacji na terenie zaniechanych post-kolonialnych holenderskich plantacji roślin użytkowych (Moluki-  wyspy korzenne) wynika z wysiłków administracji lokalnej powrotu do możliwie pełnego wykorzystania tych terenów na cel upraw rolnych i roślin przemysłowych.

Odpowiednie umowy i porozumienia dotyczące warunków dzierżawy terenu, pozwoleń budowlanych oraz zapewnienia odbioru energii elektrycznej i cieplnej (chłodu przemysłowego) z instalacji bio-elektrowni zostały podpisane w dniu 17 sierpnia 2014 roku w Piru na uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Indonezji. 

Władze lokalne popierają nasze działania z dwóch powodów. Po pierwsze - istnieje wysokie zapotrzebowanie na zainstalowaną moc energetyczną. W skali regionu Moluki jest szacowane na około 200 MW. Kolejnym powodem jest chęć stworzenia dogodnych warunków dla eksportu produktów rolnych i przetwórstwa rolno-spożywczego (chłodnie składowe), oraz nowych miejsc pracy i rozwijania prac badawczo-rozwojowych na poziomie akademickim i wdrożeń przemysłowych.

Bio-elektrownia dostarczy do krajowej sieci energetycznej zarządzanej przez PLN (Persero) mocy elektrycznej zainstalowanej o wielkości N(el) = 6,0 MW (co zapewnia 48 000 MWh rocznie). Po konwersji ciepła odpadowego na energię chłodu  przemysłowego dla zasilania instalacji chłodni składowych produktów rolnych i przetwórstwa rolno-spożywczego około 76 000 MWh energii chłodzenia rocznie.

Operatorem plantacji oraz chłodni składowych jest powołana w tym celu spółka PT Tani Ekologi Lestari (TEL), odpowiedzialna zarówno za zapewnienie ciągłych dostaw biomasy wsadowej jak i za odbieranie energii chłodzenia z instalacji, co stanowi znaczne wyzwanie techniczne i logistyczne dla każdej organizacji gospodarczej.

Dlaczego my?

Zatrudnienie kontraktowe i wybór naszej firmy dla realizacji zadania projektowego zapewniającego ciągłą dostawę nie mniej niż 5.000.000 sadzonek roślin energetycznych rocznie dla potrzeb plantacji a w rezultacie zestandaryzowanej biomasy wsadowej dla instalacji bio-elektrowni, został spowodowany zaprezentowaniem przez nas oraz atrakcyjnej propozycji przemysłowej i zdywersyfikowanej produkcji sadzonek roślin w warunkach mobilnego laboratorium w technologii „in vitro”. 

Dywersyfikacja produkcji sadzonek obejmuje skoncentrowanie się na produkcji sadzonek zapewniających najwyższą wydajność w warunkach lokalnych: Miskant Olbrzymi, Jatropa Curcas, Eukaliptus Australijski oraz Gmelina Arborea. Przy czym ogólny wolumen sadzonek będzie przedmiotem przemysłowej optymalizacji produkcji w oparciu o kryterium wydajności pozyskiwanej biomasy i wykorzystania areałów rolnych plantacji.

Podpisaliśmy również list intencyjny o współpracy dotyczącej uruchomienia, na wyspie Seram w Indonezji, Laboratorium Przemysłowego Mikrorozmnażania Roślin (in vitro) do wytwarzania sadzonek czterech gatunków roślin. List intencyjny został podpisany z firmą PT TANI ENERGI LESTARI. Wartość transakcji związanej z podpisanym listem intencyjnym to ok. 2,0 mln USD. Nawiązanie współpracy jest efektem systematycznego zwiększania zaangażowania naszej firmy na rynkach zagranicznych, w tym w Indonezji. Projekt ten realizować będziemy jako część konsorcjum firm polskich, które dynamicznie zwiększają skalę współpracy z krajami Azji Południowo-Wschodniej, a w szczególności z Indonezją.