Biomass Energy Project S.A.


BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości: 4 817 621,25 PLN na realizację projektu nr POIR.01.01.01-00-0391/20 pn. „Technologia wykorzystania drewna porzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach technicznomechanicznych”.

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii wykorzystania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych w celu wdrożenia na rynek nowego produktu - belek i płyt konstrukcyjnych o wysokich parametrach techniczno-mechanicznych.

Efektem projektu będzie innowacyjna technologia produkcji płyt i belek konstrukcyjnych o wysokich parametrach technicznych oraz prototypowa linia produkcyjna w skali półtechnicznej.

Całkowita wartość projektu: 8 029 368,75PLN.