Biomass Energy Project S.A.


BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości: 4 817 621,25 PLN na realizację projektu nr POIR.01.01.01-00-0391/20 pn. „Technologia wykorzystania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach technicznomechanicznych”.

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii wykorzystania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych w celu wdrożenia na rynek nowego produktu - belek i płyt konstrukcyjnych o wysokich parametrach techniczno-mechanicznych.

Efektem projektu będzie innowacyjna technologia produkcji płyt i belek konstrukcyjnych o wysokich parametrach technicznych oraz prototypowa linia produkcyjna w skali półtechnicznej.

Całkowita wartość projektu: 8 029 368,75PLN.

BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości: 4 069 066,52 PLN na realizację projektu nr POIR.01.01.01-00-2546/20 pn. „Opracowanie sposobu wytwarzania struktur węglowo-krzemowych o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2”.

Celem projektu jest opracowanie produktów biobójczych zdolnych do separacji, immobilizacji i niszczenia koronawirusów, co pozwoli na wdrożenie na rynek nowego produktu o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2 oraz rozpoczęcie sprzedaży produktów na bazie uzyskanych wyników prac.

Efektem projektu będą nowe produkty biobójcze zdolne do separacji, immobilizacji i niszczenia koronawirusów o wysokich właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2.

Całkowita wartość projektu: 5 350 893,21 PLN.