Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Podpisanie porozumienia w sprawie powołania Mazurskiej Wodnej Strefy ECO-elektrycznej

Podpisanie porozumienia w sprawie powołania Mazurskiej Wodnej Strefy ECO-elektrycznej

informuje, że 23 maja 2019r. otrzymaliśmy podpisane porozumienie w sprawie powołania Mazurskiej Wodnej Strefy ECO-elektrycznej MWSE.

Sygnatariusze niniejszego porozumienia: Miasta: Mrągowo, Giżycko, Mikołajki, Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji PPEM, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk KEZO Centrum Badawcze PAN, Heron Electric S.A. oraz Biomas Energy Project S.A., podpisanego w dniu 22 maja 2019 roku w Jabłonnie powołują Mazurską Wodną Strefę ECO-elektryczną obejmującą obszary Mrągowa, Giżycka i Mikołajek oraz szlaki komunikacyjne pomiędzy nimi.

Niniejsze Porozumienie jest kontynuacją listu intencyjnego, o podpisaniu którego "Emitent", " Spółka" informowała w komunikacie ESPI nr 3/2019 z 22 marca 2019r.