Biomass Energy Project S.A.

Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy wynosi 8 276 308,80 PLN i dzieli się na 82 763 088 akcji objętych w sposób następujący:

  • Julianna Pałka 10.08 %
  • Robert Olejnik 6.22 %
  • Spółka prawa bułgarskiego „BULBIOENERGY” wraz z podmiotem zależnym 15.54 %
  • Zbigniew Bieniek 9.81 %
  • Pozostali akcjonariusze 58.35 %