Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Utworzenie konsorcjum – projekt UE – System Aktywnej i Inteligentnej Sieci e-Prosumenckiej do Wytwarzania i Magazynowania Zielonej Energii

Utworzenie konsorcjum – projekt UE – System Aktywnej i Inteligentnej Sieci e-Prosumenckiej do Wytwarzania i Magazynowania Zielonej Energii

Unia Europejska dofinansuje projekt "Me Grid - System aktywnej i inteligentnej sieci e-prosumenckiej do wytwarzania i magazynowania zielonej energii", w ramach programu Innovation Fund Large Scale Project _  InnovFund-LSC-2020-Two-Stage.  W celu pozyskania finansowania dla realizacji tego zadania utworzono konsorcjum firm:

·       Biomass Energy Project S.A. – lider projektu i konsorcjum

·       Storion Energy Poland Sp. z o.o. - z Grupy Kapitałowej Novavis Group z siedzibą w Warszawie - członek konsorcjum

·       PoPi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie -członek konsorcjum.

 

Wartość projektu to 56.035.344,80 Euro (pięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery Euro i 80/100).

Wartość wnioskowanego wsparcia 32.500.500 Euro (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy pięćset Euro).


Proponowana przez Komisję Europejską wielkość wsparcia to 41% wartości projektu
to jest około 23 mln Euro . 


Celem projektu ma być zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie ich efektywności poprzez stworzenie inteligentnej sieci z własnym bankiem energii , która połączy wielu prosumentów za pośrednictwem inteligentnego przyłącza energetycznego obejmującego licznik i falownik. Zbudowanie inteligentnej platformy informatycznej pozwoli na pełną koordynacje funkcji i stworzenie systemu zarządzania siecią smart grid oraz bankami energii.

W ramach projektu w oparciu o elektrownię produkującą energię odnawialną przewidywane jest wybudowanie hybrydowego banku energii o mocy 10 MW i pojemności 38 MWh oraz 20 MW mocy fotowoltaicznej od prosumentów. Celem jest zwiększenie zarówno produkcji, jak i pojemności banku energii.

Bank energii będzie miał innowacyjną konstrukcję łączącą trzy różne typy akumulatorów:

- technologia litowa zapewniać ma ok. 25MWh,

- technologia akumulatorów przepływowych ok. 10,5 MWh,

- technologia zielonego wodoru ok. 2,5MWh.

 Kolejnym ważnym elementem sieci smart ,,Me grid,, jest inteligentne połączenie zasilania z falownikiem i zasobnikiem energii w postaci akumulatorów w tym wypadku litowych, w skład którego wchodzi inteligentny licznik energii chroniony patentem, który umożliwia zarówno kontrolę, jak i pomiar przesyłu energii zarówno do prosumenta, jak i od niego do sieci. Stworzony system będzie rodzajem wirtualnej elektrowni, zagospodarowującej nadwyżki energii powstające w źródłach odnawialnych. Poprzez optymalizację wykorzystania banków energii oraz prognozowanie jej zużycia umożliwiać będzie systemowi zarządzania IT stabilizację zużycia energii i zarządzanie szczytowymi momentami jej zwiększonego zapotrzebowania poprzez uruchamianie zmagazynowanych mocy.

Przewidywana kwota dotacji, w przeliczeniu przekraczająca 100 mln zł,  z funduszu zarządzanego przez Komisję Europejską, umożliwi naszej Spółce uczestnictwo w jednym z najważniejszych programów rozwojowych w sektorze energetycznym i wejście na rynek magazynowania energii elektrycznej.

Mający powstać w ramach projektu magazyn energii będzie jednym z największych w Europie i stanowić będzie skok rozwojowy dla naszej firmy i wzrostu jej potencjału w sektorze energetyki profesjonalnej.