Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Umowa z JPN INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C z Dubaju

Umowa z JPN INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C z Dubaju

Podpisanie umowy o wspólnym przedsięwzięciu ze Spółką JPN INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C. z Dubaju.


JPN INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C. to spółka zorganizowana i istniejąca zgodnie z prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z siedzibą pod adresem: 83 Sheikh Zayed Road Maze Tower 602 Trade Center DIFC U.A.E.

Strony umowy zamierzają działać w ramach opracowanego przez BIOMASS ENERGY PROJECT.S.A projektu UAE-PL Think Tank  UAE-PLTT, w oparciu o posiadane przez JPN INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C know-how w zakresie regionalnych praw do marki , oraz licencje w marketingu i sprzedaży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz krajach Bliskiego Wschodu, a także w Afryce Północnej i Południowej.


W ramach wspólnego rozwoju BIOMASS ENERGY PROJECT.S.A. i JPN INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C. niniejszym zobowiązują się do współpracy w zakresie regionalnego marketingu i sprzedaży w celu utworzenia UAE-PL Think Tank  UAE-PLTT  i zlokalizowania najbardziej odpowiedniej, godnej zaufania i myślącej przyszłościowo organizacji. Wspólny projekt powinien spełniać wymogi prawne i formalne Dubaju, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz inne obowiązujące normy i wymogi regulacyjne.


W ramach Wspólnego Projektu, JPN INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C. będzie odpowiedzialna za dostarczenie kompletnych informacji dotyczących uzgodnionych projektów, w tym:

  1. Stworzenie Innowacyjnego Polskiego Inteligentnego Miasta w regionie Dubaju
  2. Stworzenie Prefabrykowanego Modułowego Centrum Medycznego w jednej z dzielnic Dubaju.
  3. Stworzenie Projektu Nieruchomościowego w wybranych lokalizacjach w Polsce dla luksusowych domów typu willowego. Oferowany on ma być w Dubaju przez miejscowych agentów nieruchomości w celu ich sprzedaży lokalnym i zagranicznym inwestorom.
  4. Stworzenie gospodarstwa rolnego w Maroku z naciskiem na hodowlę bydła mlecznego i plantacje upraw o najwyższej wydajności wzrostu.
  5. Stworzenie Centrum Handlu Usługami finansowymi i Towarami w Dubaju.

W ramach Wspólnego Projektu BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. będzie odpowiedzialna za terminowe dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji JPN INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C., aby umożliwić JPN INVESTMENT AND MANAGEMENT L.L.C. wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

Strony uzgadniają, że początkowy okres realizacji Wspólnego Projektu będzie wynosił 5  pięć lat,

Strona Dubajska dla realizacji projektów na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewni lokalizacje oraz wszelkie konieczne licencje i pozwolenia formalne dla wymienionych inwestycji.

Nasza Spółka zajmować ma się pozyskaniem partnerów branżowych oraz personelu specjalistycznego do realizacji wymienionych zadań