Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Uruchomienie granicznych punktów testowania Covid-19

Uruchomienie granicznych punktów testowania Covid-19

                                                 

Biomass Energy Project S.A. informuje, iż uruchamiamy punkty wykonywania szybkich testów antygenowych SARS - COV- 2 umiejscowione w rejonach przygranicznych w Polsce .
Pierwszy z nich rozpoczął swoją działalność w porcie promowym w Świnoujściu, kolejny uruchamiany jest przy granicznym przejściu drogowym – terminal Świecko - Słubice.

Wyniki testów wprowadzane są do systemu N-ZOZ , a osoby testowane otrzymują zaświadczenia z jego wynikiem w językach polskim, angielskim i niemieckim , umożliwiające im podróżowanie do krajów Unii Europejskiej. Każdy z testów posiada swój indywidualny numer w państwowym systemie elektronicznej rejestracji wyników, który pozwala na jego weryfikacje przez organy kontrolne w na terenie Unii Europejskiej.
                                               
Uruchamianie granicznych punktów wykonywania testów jest kolejnym działaniem Spółki wspomagającym walkę ze skutkami epidemii i pomóc ma w opanowaniu krytycznej sytuacji powstałej na granicach Polski w związku z zaostrzeniem wymagań wobec osób podróżujących z naszego kraju wprowadzonych przez kraje sąsiedzkie.