Biomass Energy Project S.A.
Paulowni SARS-CoV-2 Border Testing Point

SARS-CoV-2 Border Testing Point

Another point for the performance of SARS - COV-2 rapid antigen tests has been launched, located in border regions in Poland. We started our activity at the border crossing with the Czech Republic at the A1 motorway at the Uniwar Łaziska - Gorzyczki fuel station.


Został uruchomiony kolejny punkt wykonywania szybkich testów antygenowych SARS - COV- 2 umiejscowiony w rejonach przygranicznych w Polsce . Uruchomiliśmy działalność przy przejściu granicznym z Czechami przy autostradzie A1 na stacji paliwowej Uniwar Łaziska - Gorzyczki.O uruchomieniu pierwszych punktów informowaliśmy w raporcie ESPI nr 12/2021 z 03.25.2021 Pierwszy z nich rozpoczął swoją działalność w porcie promowym w Świnoujściu, kolejny przy granicznym przejściu drogowym – terminal Świecko - Słubice.

Wyniki testów wprowadzane są do systemu N-ZOZ , a osoby testowane otrzymują zaświadczenia z jego wynikiem w językach polskim, angielskim i niemieckim , umożliwiające im podróżowanie do krajów Unii Europejskiej. Każdy z testów posiada swój indywidualny numer w państwowym systemie elektronicznej rejestracji wyników, który pozwala na jego weryfikacje przez organy kontrolne w na terenie Unii Europejskiej.

Uruchamianie granicznych punktów wykonywania testów na Covid-19 jest kolejnym działaniem Spółki wspomagającym walkę ze skutkami epidemii i pomóc ma w opanowaniu krytycznej sytuacji powstałej na granicach Polski w związku z zaostrzeniem wymagań wobec osób podróżujących z naszego i do naszego kraju , oraz wymaganych przy podróżowaniu do innych krajów w Europie , które zamierzamy nadal rozwijać.