Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Wejście do klastra energetycznego SMART CORE  i współpraca w ramach European Cluster Collaboration Platform - ECCP

Wejście do klastra energetycznego SMART CORE i współpraca w ramach European Cluster Collaboration Platform - ECCPBiomass Energy Projekt SA poprzez swój oddział we Włoszech został wpisany jako lider klastra energetycznego SMART CORE do udziału w European Cluster Collaboration Platform ( ECCP ). W ramach europejskiego programu partnerstwa strategicznego ESCP-4i: trzecia generacja (2020-2022) klaster SMART CORE aplikował również projekt w ramach programu internacjonalizacji klastrów CLUSINT-01-2020 . Kwota  projektu to 615.000 Euro , a kwota dofinansowania 548.000 Euro

Jako lider i członek klastra Smart Core  Biomass Energy Project SA rozpoczął z początkiem grudnia 2020r  strategie internacjonalizacji i ekspansji zagranicznej nie tylko na rynek UE ale także obejmującej państwa poza COSME.

W ramach klastra zostały zawarte 3 strategiczne porozumienia dot. transferu technologicznego i know-how:

- porozumienie o współpracy z Haier Israel Innovation Center 

- porozumienie o współpracy z Universita di Foggia 

- porozumienie o współpracy z EIT Climate Romanian Hub 

Celem powyższych porozumień  jest określenie praw i obowiązków stron zaangażowanych oraz warunków i zasad zawierania umów handlowych ze spółkami partnerskimi dla niniejszych kooperantów.

Klaster Smar Core z udzialem Biomas Energy Projekt SA w ramach ECCP ( European Cluster Collaboration Platform ) nawiaze wspolprace handlowa  z ponad kilkoma tysiacami firm z branzy medical i energy.tj:

Klaster: MAGIA2MARKET ( MedTech ), 4 partnerów - dostęp do 560 przedsiębiorstw

Klaster NE4HEALTH ( Med ), 5 partnerów - dostęp do 250 przedsiębiorstw

ELBE PLUS ( Smart Energy ), 6 partnerów - 420 przedsiębiorstw

GEO ENERGY EUROPE 2 ( Energy ) - 9 partnerów - 600 przedsiębiorstw

GSSC ( Smart Cities ) 5 partnerów - 200 przedsiębiorstw

ELCA4i ( Electronica ), 3 partnerów - 370 przedsiębiorstw.

C2Future ( Smart Cities ) , 4 partnerów - 2425 przedsiębiorstw

GEN.ERA ( Health ), 5 partnerów, 80 przedsiębiorców.


W ramach programu Klastra nawiąże współprace z krajami spoza COSME (  w tym wypadku z partnerami z panstw: Israel, Chiny, Senegal) oraz międzypartnerską w ramach Klastra z firmami z Włoch. Będzie to możliwe i jest realizowane dzięki otworzeniu oddziału Biomass Energy Project Italia SPA.


 Partnerstwa klastrów rozpoczęły pracę w ramach trzeciej edycji akcji Clusters Go International. Akcja Clusters Go International wspiera klastry z Europy we współpracy i poszukiwaniu możliwości handlowych i inwestycyjnych oraz partnerów do współpracy na rynkach trzecich z korzyścią dla ich członków, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W ramach akcji od 01.09.2020 r 24 nowe  partnerstwa klastrów rozpoczęły pracę w ramach trzeciej edycji akcji Clusters Go International.

Partnerstwa tworzą 78 klastrów obejmujących 20 krajów europejskich. Partnerstwa będą aktywne w następujących sektorach: czyste technologie i usługi środowiskowe, energia, zdrowie, mobilność, inteligentne miasta, ICT, elektronika, tekstylia i hotelarstwo. 

Kierowane są na 19 krajów, przy czym najpopularniejsze są Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny i Japonia.

W zglobalizowanym świecie, aby się rozwijać, firmy muszą wykorzystywać nowe możliwości stworzone na rynkach międzynarodowych. Działania wspierane przez to działanie wzmocnią wzrost, poprawią konkurencyjność i wzmocnią długoterminową stabilność uczestników.

Akcja pomoże również klastrom i firmom w reagowaniu na najnowsze wyzwania związane z pandemią. Partnerstwa będą działać na rzecz zwiększenia odporności międzynarodowych łańcuchów dostaw i wartości, dostosowując się do ostatnich zmian w popycie konsumentów i tworząc międzynarodowe partnerstwa na rzecz innowacji.

Wcześniejsze doświadczenia pokazały nam, że MŚP, zamiast robić to samodzielnie, osiągają większe sukcesy w internacjonalizacji, gdy otrzymują wsparcie od klastrów poprzez organizację międzynarodowych wizyt studyjnych, misji partnerskich i „kojarzeń”.

Klaster Smart Core określił swoją misje w następujących działaniach dążąc do:
  • do zwiększania świadomości korzyści płynących z budowania budynków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
  • zwiększenie dostępności technologii realizujących zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie i sposobu ich wykorzystania w domach jednorodzinnych
  • prowadzenie edukacji w zakresie środowiska zbudowanego, architektury, budownictwa zrównoważonego, energetyki i ekologii
  • stworzenie Smart Home Hub of Sustainable Technologies, publicznej wielofunkcyjnej przestrzeni przenikających się obszarów wiedzy, kompetencji i miejsca tworzenia Nowych Zrównoważonych Wartości, zwyczajne spotkania - niepowtarzalni ludzie, jak my wszyscy, z projektantami, architektami, projektantami wnętrz , producenci, inżynierowie, pionierzy i innowatorzy - wszyscy, którzy tworzą otaczający nas świat.
  • zwiększenie udziału partnerów międzynarodowych i współtworzenie wspólnych projektów, jak również usprawnienie transferu know-how i technologii między uniwersytetami, MŚP i interesariuszami z przemysłu.
  • opracowanie wspólnej strategii internacjonalizacji, która pozwoli na wejście na nowe rynki i stabilną penetrację rynku, co zaowocuje rozwojem umów partnerskich i wzrostem sprzedaży komponentów klastra.
  • tworzenie umów partnerskich i Memorandum of Understanding z uniwersytetami i ośrodkami technologicznymi, które umożliwią transfer technologii i know-how do MŚP
  • stworzenie wspólnej strategii marketingowej (online i offline), która pozwoli na rozpowszechnianie wszystkich istotnych materiałów, a także na pozyskanie nowych klientów i interesariuszy.

W ramach niniejszego klastra nawiązaliśmy dodatkowo współpracę z włoskim ośrodkiem uniwersyteckim - UNIFG ( Universita di Foggia) , Haier Israel Innovation Center oraz z EIT Climate KIC .

EIT Climate-KIC to wspólnota wiedzy i innowacji (WWiI), działająca na rzecz przyspieszenia przejścia do bezemisyjnego, odpornego na zmianę klimatu społeczeństwa. Przy wsparciu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii identyfikuje i wspiera innowacje, które pomagają społeczeństwu łagodzić zmiany klimatu i dostosowywać się do nich. Uważa, że zdekarbonizowana, zrównoważona gospodarka jest nie tylko niezbędna, aby zapobiec katastrofalnym zmianom klimatycznym, ale oferuje bogactwo możliwości dla biznesu i społeczeństwa. Zwoływanie sieci wiedzy: Łączy partnerów ze świata biznesu, środowiska akademickiego oraz sektora publicznego i non-profit, aby stworzyć sieci wiedzy specjalistycznej, dzięki którym innowacyjne produkty, usługi i systemy mogą być rozwijane, wprowadzane na rynek i zwiększane w celu wywierania wpływu. Dzięki tym zdolnościom zwoływania EIT Climate-KIC zrzesza najbardziej efektywne grupy w celu tworzenia innowacji, które mogą prowadzić do zmian systemowych.