Biomass Energy Project S.A.

Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy wynosi 1 687 500 PLN i dzieli się na 16 875 000 akcji objętych w sposób następujący:

  • Irena Pałka 11.90 %
  • Paulina Pałka wraz z rodziną 10.59 %
  • Spółka prawa bułgarskiego „BULBIOENERGY” 19.57 %
  • Spółka Kiri Biomass Sp. z o.o. 5.54 %
  • Pozostali akcjonariusze 52.40 %