Biomass Energy Project S.A.
Paulowni O nas

O nas

Spółka powołana została początkowo powołana do działań w obszarze związanych z biomasą , roślinami energetycznymi i technologiami do ich innowacyjnych zastosowań. W okresie ostatnich 2-3 lat jej profil uległ zmianie i aktualnie pracowała głównie nad nowymi innowacyjnymi technologiami szczególnie w zakresie związanym z elektromobilnością oraz kontynuowała prace związane ze wzrostem potencjału badawczego oraz prowadziła jednocześnie prace związane z działalnością rolniczą i rozwojem plantacji drzew szybkorosnących Paulowni.

W zakresie związanym z e-mobilnością Spółka nadal rozwija systematycznie swoje projekty i wprowadzać je będzie do swojej oferty . W tym zakresie ważnym elementem jest fakt iż opracowujemy własne rozwiązania konstrukcyjne i techniczne jak również korzystamy z osiągnięć i nawiązujemy współprace z innymi podmiotami w Polsce pracującymi nad nowymi technologiami. W ramach prac nad napędami elektrycznymi rozwijany jest projekt napędów do pojazdów pływających , w tym skutera wodnego i napędów do łodzi motorowych jak również do pojazdów lądowych.

Projekty te są aktualnie intensywnie rozwijane.

Stale rozszerzamy zakres przygotowywanych do produkcji pojazdów elektrycznych jak i nawiązujemy współpracę z firmami posiadającymi doświadczenie w zakresie pojazdów elektrycznych , ich projektowania , homologowania oraz dysponującymi projektami takich pojazdów.

W związku z tymi projektami Spółka zamierza rozwijać produkcję kluczowych dla pojazdów elektrycznych podzespołów , takich jak baterie oraz silniki i zespoły napędowe oraz planuje ich produkcje w ramach nowo utworzonych , wyspecjalizowanych spółek zależnych.

Z przyjemnością możemy poinformować iż powołaliśmy do życia Spółkę zależną do produkcji systemów bateryjnych do pojazdów elektrycznych jak innych zastosowań komercyjnych

W głównej mierze ma ona zapewnić dostawy dla projektowanych i przygotowywanych do produkcji przez Spółkę pojazdów , ale rozwijać mają też linie produktów dla lekkich pojazdów elektrycznych w kategoriach homologacyjnych L2e , L6e oraz L7e . Opracować zamierzamy również napędy i baterie dla łodzi i pojazdów wodnych , w tym rodzinę elektrycznych silników doczepnych do łodzi.

Spółka zamierza stosować i testować te rozwiązania w przygotowywanym pojeździe typu SUV w segmencie D , będącym w pełni konstrukcją własną którego prototyp zamierzamy opracować do końca I kwartału 2020 roku

Kontynuowane są też prace w zakresie zbudowania przez Spółkę prototypu samochodu osobowego Heron Electric i jego modyfikacji do wersji kurier oraz wykonania prac związanych z uzyskaniem homologacji oraz przygotowaniem jego produkcji. Aktualnie wprowadzane są w nim zmiany wynikające z aktualnych wymogów homologacyjnych dla kategorii L7e.

Prowadzimy nadal prace badawcze i rozwojowe w zakresie innowacyjnych technologii przerobu biomasy które pozwolą na jej alternatywne wykorzystanie do produktów wykorzystywanych w dziedzinach związanych z elektro mobilnością i technologiami wodorowymi jak i materiałami biowęglowymi do produkcji superkondensatorów oraz sorbentami do magazynowania wodoru.

W zakresie e-mobilności Spółka kontynuuje projekty które mają być szybko komercjalizowane. Opracowana uniwersalna ramowa stalowo- aluminiowa platforma podwoziowa pozwoli na stosowanie różnych modułów napędowych i zasilających dla różnych typów pojazdów (SUV , limuzyna , samochód sportowy) jak również kilku wersji nadwoziowych opartych o te projekty .