Biomass Energy Project S.A.

Działalność Spółki 

Pragniemy zapewnić naszym klientom poczucie korzystania z produktów i usług o najwyższej jakości. Dbamy o zadowolenie zarówno naszych Akcjonariuszy, Partnerów biznesowych jak i Pracowników. Dzięki doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie sprostać największym wyzwaniom rynku.

Rozpoczęliśmy działalność w maju 2011 roku.  Przez pierwsze 3 lata koncentrowaliśmy się na obszarze związanym z produkcją rolną. Specjalizowaliśmy się w sadzonkach roślin energetycznych – głównie Miskanta olbrzymiego, w zakładaniu plantacji roślin energetycznych oraz w uprawie gruntów pod te cele. Z uprawą Miskanta wiąże się możliwość pozyskiwania wydajnej biomasy i trwałych sadzonek.Nasze starania zaowocowały uzyskaniem wysokiej jakości plonów, które pozwalają z entuzjazmem patrzeć w przyszłość, a dzięki znajomości specyfiki Miskanta i wybranych roślin energetycznych zgodnie z planem strategicznym systematyczne i dynamicznie zwiększać zakres działania naszej Spółki.Z przyjemnością przedstawiamy dalsze plany rozwojowe Biomass Energy Project S.A., które pozwolą Państwu z większym zainteresowaniem i zrozumieniem podążać za bieżącymi informacjami, które publikujemy.

                                                                   BEP

Nasza strategia na lata 2011-2014 obejmowała następujące obszary działania:

 • produkcja sadzonek Miskanta olbrzymiego
 • sprzedaż sadzonek Miskanta olbrzymiego
 • produkcja biomasy
 • obrót biomasą
 • zakładanie plantacji dla zewnętrznych podmiotów
 • przygotowanie gruntów pod uprawę dla zewnętrznych podmiotów
 • dzierżawy specjalistycznych maszyn
 • prowadzenie szkoleń i działań edukacyjnych
 • prace badawcze nad nowymi odmianami roślin energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem Miskanta olbrzymiego
Kluczowe osiągnięcia - podsumowanie na dzień publikacji

 1. Skoncentrowaliśmy areały upraw Miskanta olbrzymiego w rejonie Koronowa w województwie kujawsko-pomorskim. Plony z powyższej uprawy to do 16 mln sztuk sadzonek w 2013 roku oraz około 26 mln sztuk sadzonek w 2014 roku. Szacowana wartość jednej sadzonki wynosi 45 groszy.

 2. Dysponujemy bazą techniczną i magazynową do prowadzenia upraw oraz składowania sadzonek. Wynajmujemy w tym celu nowoczesne komory chłodnicze o kontrolowanej atmosferze umożliwiające przechowywanie pozyskiwanych sadzonek w optymalnych warunkach. Wykorzystywana technologia  zapewnia zachowanie wysokiej siły kiełkowania. Posiadanie tej bazy umożliwia  sprawną organizację logistyki i optymalizację procesów oraz terminów uprawowych. Równocześnie dostosowując je do najkorzystniejszych dla sadzenia warunków pogodowych. Posiadamy również własne maszyny do uprawy (sadzarki).

 3. Pojawiliśmy się na rynku indonezyjskim, gdzie we współpracy z indonezyjskim Partnerem (PT KEPULAVAN ENERGI LESTARI) pracujemy nad zagospodarowaniem terenów rolniczych pod kątem tworzenia zaplecza surowcowego dla powstających tam elektrociepłowni przetwarzających biomasę. W projekcie pilotażowym jest to tworzenie plantacji roślin energetycznych - głównie Miskanta olbrzymiego na wyspie Seram w archipelagu Moluki.

 4. Rozpoczęliśmy we współpracy z firmą Maroney (www.maroneyinvestment.com) aktywną współpracę, mającą na celu zakładanie plantacji roślin energetycznych, w zakresie wymiany gospodarczej z wybranymi krajami Afryki.

 5. Już w początkowym stadium swojego rozwoju tj. za 4 kwartały 2013 r.  zdołaliśmy uzyskać zysk netto - 1,788 mln zł.

BEP


Strategia na lata 2014-2017 


Plany w ramach segmentu Miskanta olbrzymiego i roślin energetycznych:


 1. Zamierzamy systematycznie zwiększać zarówno areał upraw Miskanta na terenie Polski, jak i wydajności tych upraw. W strategii rozwoju leży zarówno zakup terenów pod uprawy jak i dzierżawa atrakcyjnych gruntów. Prowadzimy aktualnie rozmowy zmierzające do wydzierżawienia bądź ewentualnego zakupu gruntów.

 2. Chcemy systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw Miskanta dla podmiotów zewnętrznych na terenie Polski.

 3. Planujemy zakup kolejnych maszyn, w tym zautomatyzowanych narzędzi do wydobywania i podziału kłączy oraz dodatkowych maszyn do przygotowywania pól i prowadzenia upraw (odkamieniacze, pługi podcinające, specjalistyczne wielorzędowe pielniki itp).

 4. Zamierzamy systematycznie zwiększać zarówno areał upraw Miskanta na terenie Indonezji oraz wybranych krajów Afryki, jak i wydajność tych upraw. W strategii rozwoju leży zarówno zakup terenów pod uprawy, jak i dzierżawa atrakcyjnych gruntów. Prowadzimy aktualnie rozmowy zmierzające do wydzierżawienia bądź ewentualnego zakupu gruntów.

 5. Zamierzamy systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw Miskanta dla podmiotów zewnętrznych na terenie Indonezji oraz wybranych krajów Afryki.

 6. Planujemy w ramach uzyskania pełnego cyklu produkcji energii przeprowadzić inwestycję w zakład przerobu biomasy - środki na inwestycję będą pochodziły z  funduszy NFOŚ oraz z emisji akcji.

 7. Stawiamy sobie za cel prowadzenie aktywnej implementacje rozwiązań ekologicznych elektrociepłowni na paliwo alternatywne na obszarze Polski. W ramach tego rozwiązania nawiązaliśmy współpracę dotyczacą wykorzystania Technologii D4 (hydro-pyroliza) firmy D4 Energy Group.

 8. Chcemy prowadzić aktywne implementacje rozwiązań ekologicznych elektrociepłowni na paliwo alternatywne w wybranych krajach Afryki oraz w Indonezji.

W ramach segmentu pozostałych usług rolniczych planujemy:


Systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw wybranych roślin dla podmiotów zewnętrznych na terenie wybranych krajów Afryki. usługi tego rodzaju będą polegały na specjalistycznej obsłudze upraw wybranej rośliny na terenie Afryki - na zlecenie klienta międzynarodowego, afrykańskiego lub polskiego. 
Zamierzamy również systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw wybranych roślin dla podmiotów zewnętrznych na terenie wybranych krajów Indonezji i Malezji. Usługi tego rodzaju będą polegały na specjalistycznej obsłudze upraw wybranej rośliny na terenie tych krajów - na zlecenie klienta międzynarodowego, afrykańskiego lub polskiego. 
W ramach tego sektora działalności bardziej zaawansowane są rozmowy z klientami, dotyczące zakładania plantacji dedykowanych na terenie Afryki.

W ramach segmentu usług biotechnologicznych planujemy:


W najbliższej przyszłości przewidujemy rozszerzenie obszaru działalności o sektory technologiczne wykorzystujące szereg innowacyjnych rozwiązań. W ramach dążenia do sprostania tym wymaganiom uruchomiliśmy dział produkcyjno – badawczy, w którym używając biotechnologi będziemy pracować nad:

 • zwiększeniem oferty produktowej o szereg nowych roślin, namnażanych laboratoryjnie metodą mikronamnażania i klonowania in vitro.
 • opracowaniem produktu opartego na oferowaniu metod umożliwiających wielkoskalową produkcję sadzonek roślin blisko miejsc ich wysadzania.

Podsumowanie - strategia na lata 2014-2017 obejmuje następujące obszary:

Segment miskanta olbrzymiego i roślin energetycznych:

 • produkcja sadzonek miskanta olbrzymiego;
 • sprzedaż sadzonek miskanta olbrzymiego;
 • produkcji biomasy;
 • obrót biomasą;
 • zakładania plantacji dla zewnętrznych podmiotów;
 • przygotowania gruntów pod uprawę dla zewnętrznych podmiotów;
 • dzierżawy specjalistycznych maszyn;
 • prowadzenia szkoleń i działań edukacyjnych;
 • prac badawczych nad nowymi odmianami roślin energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem miskanta olbrzymiego;
 • produkcja energii elektrycznej (wersja stacjonarna) - zakład przerobu biomasy;

 • produkcja energii elektrycznej (wersja mobilna) - ekologiczne elektrociepłownie na paliwo alternatywne:
 • na terenie Polski,
 • na terenie wybranych krajów Afryki,
 • na terenie Indonezji.
Segment pozostałych usług rolniczych:

 • zakładanie i pielęgnacja plantacji wybranej rośliny dla zewnętrznych podmiotów na terenie Afryki;
 • zakładanie i pielęgnacja plantacji wybranej rośliny dla zewnętrznych podmiotów na terenie Indonezji i Malezji.
Segment usług biotechnologicznych:

 • wprowadzenie do oferty nowych roślin, namnażanych laboratoryjnie metodą mikronamnażania i klonowania in vitro;
 • opracowaniem produktu opartego na oferowaniu metod umożliwiających wielkoskalową produkcję sadzonek roślin blisko miejsc ich wysadzania.

W ramach planowanego zwiększania dynamiki rozwoju w kolejnych okresach prowadzimy działania mające na celu uzyskanie większej uniwersalności oferty, zwiększania gamy produktowej. Zamierzamy prowadzić politykę intensywnego inwestowania w sektor produkcji energii  odnawialnej w celu zamknięcia cyklu produkcji energii elektrycznej - od produkcji sadzonek roślin energetycznych, poprzez plantacje produkcyjne biomasy do zakładów przerobu i wytwarzania z niej energii. Należy podkreślić, że dynamiczny rozwój nowych rynków zbytu, w związku ze swoją specyfiką, wymaga od nas dostosowania strategii działania do występujących na tych rynkach uwarunkowań. Spotykamy się na nich z zadaniami zagospodarowania ogromnych terenów, które wykorzystywane mają być pod szereg upraw wymagających różnorodności kultur roślinnych.

Podsumowując strategiczne plany dotyczące produkcji energii elektrycznej, w oparciu o odnawialne źródła energii, podkreślamy że podstawowym celem jest uzyskanie możliwości produkowania energii elektrycznej z kilku surowców, z których wiodącym pozostanie niezmiennie Miskant olbrzymi. W oparciu o technologię stacjonarną i "mobilną" zarówno na terenie Polski jak i na terenie rynków z olbrzymim potencjałem rozwoju, a co za tym idzie systematycznie zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

W ramach celów strategicznych przewidujemy również w kolejnym etapie pozyskanie strategicznych inwestorów i przeniesienie papierów wartościowych Biomass Energy Project S.A. (BEP) na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wieloletni program inwestycyjny zakłada systematyczne reinwestowanie przeważającej części osiągniętych zysków w rozwój działalności i zwiększanie przewagi konkurencyjnej. Naszą ambicją jest prowadzenie działalności na znaczącą, międzynarodową skalę z zachowaniem dbałości o poziom kosztów i satysfakcję klientów. Istotne zwiększanie skali aktywności i jakości oferty to dla nas cel zasadniczy. Nasz obowiązek to zapewnienie solidnych podstaw tego rozwoju i dbanie o satysfakcję inwestorów (właścicieli) z osiąganych wyników i perspektyw ich ustawicznej poprawy.

W zakresie związanym z e-mobilnością Spółka nadal rozwija systematycznie swoje projekty i wprowadzać je będzie do swojej oferty . W tym zakresie ważnym elementem jest fakt iż opracowujemy własne rozwiązania konstrukcyjne i techniczne jak również korzystamy z osiągnięć i nawiązujemy współprace z innymi podmiotami w Polsce pracującymi nad nowymi technologiami. W ramach prac nad napędami elektrycznymi rozwijany jest projekt napędów do pojazdów pływających , w tym skutera wodnego i napędów do łodzi motorowych jak również do pojazdów lądowych.

Projekty te są aktualnie intensywnie rozwijane.

Stale rozszerzamy zakres przygotowywanych do produkcji pojazdów elektrycznych jak i nawiązujemy współpracę z firmami posiadającymi doświadczenie w zakresie pojazdów elektrycznych , ich projektowania , homologowania oraz dysponującymi projektami takich pojazdów.

W związku z tymi projektami Spółka zamierza rozwijać produkcję kluczowych dla pojazdów elektrycznych podzespołów , takich jak baterie oraz silniki i zespoły napędowe oraz planuje ich produkcje w ramach nowo utworzonych , wyspecjalizowanych spółek zależnych.

Z przyjemnością możemy poinformować iż powołaliśmy do życia Spółkę zależną do produkcji systemów bateryjnych do pojazdów elektrycznych jak innych zastosowań komercyjnych

W głównej mierze ma ona zapewnić dostawy dla projektowanych i przygotowywanych do produkcji przez Spółkę pojazdów , ale rozwijać mają też linie produktów dla lekkich pojazdów elektrycznych w kategoriach homologacyjnych L2e , L6e oraz L7e . Opracować zamierzamy również napędy i baterie dla łodzi i pojazdów wodnych , w tym rodzinę elektrycznych silników doczepnych do łodzi.

Spółka zamierza stosować i testować te rozwiązania w przygotowywanym pojeździe typu SUV w segmencie D , będącym w pełni konstrukcją własną którego prototyp zamierzamy opracować do końca I kwartału 2020 roku

Kontynuowane są też prace w zakresie zbudowania przez Spółkę prototypu samochodu osobowego Heron Electric i jego modyfikacji do wersji kurier oraz wykonania prac związanych z uzyskaniem homologacji oraz przygotowaniem jego produkcji. Aktualnie wprowadzane są w nim zmiany wynikające z aktualnych wymogów homologacyjnych dla kategorii L7e.

Prowadzimy nadal prace badawcze i rozwojowe w zakresie innowacyjnych technologii przerobu biomasy które pozwolą na jej alternatywne wykorzystanie do produktów wykorzystywanych w dziedzinach związanych z elektro mobilnością i technologiami wodorowymi jak i materiałami biowęglowymi do produkcji superkondensatorów oraz sorbentami do magazynowania wodoru.

W zakresie e-mobilności Spółka kontynuuje projekty które mają być szybko komercjalizowane. Opracowana uniwersalna ramowa stalowo- aluminiowa platforma podwoziowa pozwoli na stosowanie różnych modułów napędowych i zasilających dla różnych typów pojazdów (SUV , limuzyna , samochód sportowy) jak również kilku wersji nadwoziowych opartych o te projekty .

Prezes Zarządu Biomass Energy Project S.A.
Jerzy Drożniewski