Biomass Energy Project S.A.

AkcjonariatAkcjonariat

Kapitał zakładowy wynosi 8 276 308,80 PLN i dzieli się na 82 763 088 akcji objętych w sposób następujący:

  • Spółka prawa bułgarskiego „BULBIOENERGY” wraz z podmiotem zależnym 15.54 %
  • Julianna Pałka 11.52 %
  • Robert Olejnik 6.22 %
  • Pozostali akcjonariusze 66.72 %