Biomass Energy Project S.A.

Rozwijająca się trzecia fala pandemii w Polsce nakazuje wszystkim racjonalność postępowania. Badania i praktyka stosowania produktów dezynfekcyjnych na bazie nadtlenku wodoru pokazuje, iż jego stosowanie powoduje wymiatanie wirusów z przestrzeni w której użyto nasz preparat NEOVIROSEPT OXY. Jego efektywność przejawia się w unieszkodliwianiu wirusów momentalnie od zastosowania naszego środka oraz utrzymuje się bardzo długo po jego użyciu.     Sprawia to, iż możemy używać go również profilaktycznie zarówno w przestrzeni biur, firm jak i w domach i samochodach.

Przedsiębiorco, nie daj sobie zamknąć firmy. Stosuj dezynfekcję produktem biobójczym Neovirosept OXY.  

www.neoviroset.pl

Pozwolenie Urzędu Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych : 3660/TP/2021


Naukowcy informują, iż objawy COVID-19 mogą być następujące:

·        katar,

·        kaszel,

·        gorączka lub stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

·        duszności i kłopoty z oddychaniem,

·        bóle głowy i mięśni i ogólne zmęczenie,

·        utrata węchu (bez zatkanego nosa), zanik smaku, biegunka, wysypka,

·        w najcięższych przypadkach: trudności z oddychaniem mogące prowadzić do hospitalizacji i konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej a nawet śmierci.

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Czas inkubacji (okres między zakażeniem i pojawieniem się pierwszych objawów) COVID-19 na ogół wynosi 3-5 dni, ale może potrwać nawet 14 dni.

 Zatem ten ciąg przenoszenia możemy przerwać stosując nasz produkt biobójczy NEOVIROSEPT OXY na wszelkiego rodzaju powierzchnie wokół nas a także po lekkim rozcieńczeniu można preparat używać do dezynfekcji dłoni i ciała.
 

 Najlepszą ochroną przed zakażeniem jest unikanie ekspozycji na wirusa. W tym celu należy:

·        Często myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund, zwłaszcza po pobycie w miejscu publicznym, wytarciu nosa, kaszlnięciu lub kichnięciu. Jeżeli woda z mydłem nie jest w danej chwili dostępna, należy użyć środka dezynfekującego NEOVIROSEP OXY .

·        Unikać dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi rękoma.

·        W obecności innych osób zakrywać usta i nos maseczką ochronną najlepiej KN95 i lepszą

·        Utrzymywać odpowiednią odległość (co najmniej metr) od innych osób

·        Unikać wszelkich bliskich kontaktów z osobami chorymi, również we własnym domu.

·        W razie wystąpienia objawów takich jak gorączka, kaszel lub trudności z oddychaniem zastosować się do zaleceń miejscowych służb sanitarnych, aby uzyskać pomoc medyczną.

·        Przestrzegać zasad higieny przy kasłaniu i kichaniu, aby uniknąć przenoszenia drobnoustrojów na inne osoby, czyli, przykładowo, kasłać w rękaw zamiast w dłonie i kichać w chusteczkę higieniczną, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa przez kontakt z dłońmi. Bezzwłocznie wyrzucić zużytą chusteczkę i prawidłowo umyć ręce czystą wodą z mydłem.

·        Codziennie dezynfekować NEOVIROSEPTEM OXY często dotykane przedmioty i powierzchnie, w szczególności stoły, klamki, wyłączniki, liczniki, uchwyty, biurka, telefony, klawiatury, toalety, krany i umywalki.