Biomass Energy Project S.A.

Pulsoksymetr napalcowy zapewnia szybkie i wiarygodne pomiary  SpO2 - stopnia wysycenia tlenem hemoglobiny krwi oraz  pomiary tętna i wskaźnika perfuzji .

Przeznaczony jest do zastosowania w warunkach domowych, szpitalnych, ośrodkach zdrowia, klubach fitness itp.

     Kolorowy wyświetlacz OLED łatwy do odczytu,

     Możliwość przedstawienia na wyświetlaczu wartości SpO2,  tętna, wskaźnika perfuzji oraz bargrafu,

     Automatyczne wyłączenie po 8 sekundach w przypadku niewykrycia palca,

     Wskaźnik niskiego poziomu baterii,


      

Saturacja tlenem

Zakres pomiaru

70% ~ 99%

Tętno

Zakres pomiaru

30bpm ~ 240bpm

Wskaźnik perfuzji

Zakres pomiaru

0,3% ~ 20%


Kontakt ws. zamówień: T: 52 500007 M: 668 663 529     zamowienia@bep-sa.pl