Biomass Energy Project S.A.

www.septovir.pl


 

ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY - PRODUKT BIOBÓJCZY SEPTOVIR OXY 800

 

PRZEZNACZENIE: Płyn o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, mających oraz niemających kontaktu z żywnością. Do stosowania metodą zamgławiania za pomocą generatora par w pomieszczeniach zamkniętych, m. in. w pomieszczeniach przemysłowych, instytucjonalnych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach prywatnych.

 

STOSOWANIE: metodą przez zamgławianie (fumigację), przy użyciu zamgławiacza, rozpylacza. Rozpylić środek w pomieszczeniu w ilości od 8 ml do 15 ml na 1 m3 w zależności od skażenia. Pozostawić bez wietrzenia na co najmniej 15 min do 120 min, a następnie wietrzyć pomieszczenie przez kolejne 15 min poprzez otwarcie okien, drzwi lub włączenie wentylacji. Możliwość stosowania środka w rozcieńczeniu 1:5 w tradycyjnych spryskiwaczach do dezynfekcji powierzchni. Środki ochrony osobistej: stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, okulary ochronne oraz maskę lub przyłbicę na twarz. Preparat przelewać będąc zabezpieczonym ubraniem ochronnym. Nie jeść, nie pić, nie palić w obrębie stosowania preparatu.


Pojemności: 1 litr, 5 litrów