Biomass Energy Project S.A.

Panel nadłóżkowy HFZ-L – Pendant (Bedhead Unit ) HFMED produkcji Shanghai Huifeng Medical Co., Ltd.

EN ISO 13485 : 2016

Importer : ir@bep-sa.pl  Biomass Energy Project S.A.,  ul. Szubińska 75-77, 85-312 Bydgoszcz .

ISO 9001: 2015 ; ISO 14001: 2015 ; ISO 13485: 2016

NATO NCAGE code 9A9QH

Opis wyrobu: panele nadłóżkowe są wyrobem do zastosowań profesjonalnych w służbie zdrowia jako wyposażenie sal szpitalnych i innych sal leczenia oraz przebywania pacjentów.

Panele nadłóżkowe montowane w salach szpitalnych zwiększają komfort obsługi pacjenta. Te wielofunkcyjne urządzenia składają się z części elektryczno-oświetleniowej oraz punktów poboru gazów medycznych. Innymi słowy jest to połączenie funkcji oświetleniowej z zasilaniem w energię oraz gazy medyczne.

Na oddziałach intensywnej opieki medycznej bardzo ważną rolę odgrywa zachowanie higieny. Dlatego też materiały wykończeniowe paneli nadłóżkowych są bezproblemowe w utrzymaniu czystości, a zastosowanie gniazd elektrycznych licowanych z powierzchnią paneli pozwala na utrzymanie czystości na najwyższym poziomie.

Parametry wyrobu : szerokość : 1,2 m , 3 wyloty gazowe, lampa do czytania , 5 gniazd elektrycznych.