Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Debiut na rynku NewConnect

Debiut na rynku NewConnect

Biomass Energy Project, spółka specjalizująca się m.in. w sadzonkach roślin energetycznych, zadebiutowała w piątek na rynku NewConnect. Biomass Energy Project wprowadził do obrotu 4.500.000 akcji serii B. Do godz. 11.48 nie zawarto żadnej transakcji na papierach spółki.

Spółka specjalizuje się w sadzonkach roślin energetycznych - głównie miskanta olbrzymiego, w zakładaniu plantacji roślin energetycznych oraz w uprawie gruntów w tym celu. Spółka rozpoczęła działalność w maju 2011 roku. (PAP)