Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Przyszłość

Przyszłość

Budujemy świat dla przyszłości naszych dzieci. Jesteśmy dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu elektro mobilności oraz odnawialnych źródeł energii. Współpracujemy z ośrodkami badawczo-rozwojowym z kraju jak i z zagranicy. Nasze Centrum Badawczo - Rozwojowe oferuje projekty innowacyjne w obszarze elektro mobilności. Aktualnym natomiast wyzwaniem są projekty i realizacje wsparcia infrastruktury medycznej służby zdrowia.

W zakresie związanym z e-mobilnością Spółka nadal rozwija systematycznie swoje projekty i wprowadzać je będzie do swojej oferty . W tym zakresie ważnym elementem jest fakt iż opracowujemy własne rozwiązania konstrukcyjne i techniczne jak również korzystamy z osiągnięć i nawiązujemy współprace z innymi podmiotami w Polsce pracującymi nad nowymi technologiami. W ramach prac nad napędami elektrycznymi rozwijany jest projekt napędów do pojazdów pływających , w tym skutera wodnego i napędów do łodzi motorowych jak również do pojazdów lądowych.

Stale rozszerzamy zakres przygotowywanych do produkcji pojazdów elektrycznych jak i nawiązujemy współpracę z firmami posiadającymi doświadczenie w zakresie pojazdów elektrycznych , ich projektowania , homologowania oraz dysponującymi projektami takich pojazdów.

W związku z tymi projektami Spółka zamierza rozwijać produkcję kluczowych dla pojazdów elektrycznych podzespołów , takich jak baterie oraz silniki i zespoły napędowe oraz planuje ich produkcje w ramach nowo utworzonych , wyspecjalizowanych spółek zależnych.

Z przyjemnością możemy poinformować iż powołaliśmy do życia Spółkę zależną do produkcji systemów bateryjnych do pojazdów elektrycznych jak innych zastosowań komercyjnych

W głównej mierze ma ona zapewnić dostawy dla projektowanych i przygotowywanych do produkcji przez Spółkę pojazdów , ale rozwijać mają też linie produktów dla lekkich pojazdów elektrycznych w kategoriach homologacyjnych L2e , L6e oraz L7e . Opracować zamierzamy również napędy i baterie dla łodzi i pojazdów wodnych , w tym rodzinę elektrycznych silników doczepnych do łodzi.

Kontynuowane są też prace w zakresie zbudowania przez Spółkę prototypu samochodu osobowego Heron Electric i jego modyfikacji do wersji kurier oraz wykonania prac związanych z uzyskaniem homologacji oraz przygotowaniem jego produkcji. Aktualnie wprowadzane są w nim zmiany wynikające z aktualnych wymogów homologacyjnych dla kategorii L7e.