Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Misja Firmy

Misja Firmy

Tak, jak z małego nasionka wyrasta wielkie drzewo, tak samo z idei powstają wielkie projekty. Nie boimy się wyzwań a nasi klienci i rynek są dla nas największą inspiracją. Pozostajemy wierni wartościom, które są miarą naszego sukcesu.

Klient : Budujemy trwałe relacje z Klientem na jasnych i precyzyjnych zasadach. Aktywnie wychodzimy z inicjatywą, dzielimy się swoją wiedzą, razem z Klientem tworzymy wspólny sukces.

Uczciwość i partnerstwo : Stosujemy partnerskie relacje w Spółce. Traktujemy się z szacunkiem i życzliwością. Jesteśmy zawsze uczciwi wobec siebie oraz w relacjach zewnętrznych.

Wiedza : Mierzymy i analizujemy działania podejmowane dla realizacji wyznaczonych celów. W ten sposób budujemy bazę wiedzy. 

Kreatywność : Wierzymy, że kreatywność umożliwia powstawanie nowych rozwiązań, a w połączeniu z wiedzą zwiększa skuteczność. Dlatego pomysł traktujemy jako niezbędny element skutecznego działania.

Skuteczność : Uznajemy, że nasze działania tworzą sukces tylko wówczas, gdy osiągniemy zamierzony cel.

Efektywność :  Dążymy do optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych nam zasobów ponieważ wiemy, że ich deficyt jest faktem.

Innowacyjność i rozwój : Poszukujemy ciągle innowacyjnych rozwiązań. Eksperymentujemy. Dzielimy się swoją wiedzą i wzajemnie motywujemy do rozwoju. Nie boimy się ryzyka. Z każdego naszego działania wyciągamy wnioski, co sprawia, że wszystkie kolejne aktywności są jeszcze bardziej skuteczne.

Ekologia : Pamiętamy, że środowisko naturalne w którym żyjemy zależy od nas, dlatego nasze działania sprzyjają jego ochronie.

Konsekwencja : Wierzymy, że konsekwencja jest warunkiem koniecznym do osiągania doskonałości, dlatego stale ulepszamy każdy aspekt naszej działalności.


Rada Nadzorcza Biomass Energy Project S.A.  , listopad 2020.