Biomass Energy Project S.A.
Paulowni Biomass Energy Project  S.A. – Kim jesteśmy? Jak działamy?

Biomass Energy Project S.A. – Kim jesteśmy? Jak działamy?

Działamy aktywnie na rynku nowoczesnych technologii od dziesięciu lat. Profil naszej aktywności jest aktualizowany i dostosowywany do światowych trendów know - how. 

Rok 2020 jest specyficzny. Jednakże my ten trudny czas zamieniamy w sukcesy biznesowe Spółki. W okresie III-go kwartału 2020 roku kontynuowaliśmy  prace nad nowymi innowacyjnymi technologiami, szczególnie w zakresie związanym z walką z rozszerzającą się pandemią COVID-19. Podpisaliśmy szereg umów o współpracy z czołowymi firmami o randze światowej będącymi producentami sprzętu i wyrobów medycznych oraz wyposażenia szpitali .

Prowadziliśmy także  prace związane z elektro mobilnością, a także kontynuowaliśmy prace rozwojowe i badawcze związane z energetyką odnawialną oraz magazynowaniem energii w tym w szczególności w dziedzinie produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, banków energii na bazie ogniw litowych, jak i baterii litowych do pojazdów elektrycznych. Kontynuowaliśmy jednocześnie prace związane z działalnością rolniczą i rozwojem plantacji drzew szybko rosnących Paulowni.

Spółka stworzyła Centrum Badawczo Rozwojowe w Lesznowoli pod Warszawą, w którym to pracujemy nad nowoczesnymi, innowacyjnymi technologiami z zakresu elektro mobilności, przechowywania energii produkcji baterii litowych i gdzie powstał też w bardzo krótkim czasie  projekt i pokazowy szpital modułowy w którym mamy możliwość prezentacji zastosowanych rozwiązań i systemów oraz pracy nad dalszym jego doskonaleniem.

              W ramach Grupy Kapitałowej, z podmiotem zależnym BEP BATTERY PACK S.A.,  w ramach każdej ze Spółek ponownie uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy zarówno w III-cim kwartale jak i za okres od początku roku, co napawa nas optymizmem na przyszłość. Jesteśmy pewni, iż cała grupa kapitałowa w kolejnych okresach będzie zwiększała przychody związane z nową działalnością i nowymi produktami związanymi z walką z pandemią wirusa COVID-19, z działalnością innowacyjną, jak i ze wzrostem sprzedaży pojazdów zakresie związanym z e- mobilnością, Spółka nadal rozwija systematycznie swoje projekty i wprowadzać je będzie do swojej oferty.

Zarząd Biomass Energy Project S.A. - Jerzy Drożniewski, Krzysztof Arkuszewski