oRB_ASO: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki – stanowisko Zarządu Biomass Energy Project S.A.

PAP
Data: 2020-08-05

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-05
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki – stanowisko Zarządu Biomass Energy Project S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu 5 sierpnia 2020 roku informacji, iż w dniu 4 sierpnia 2020 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 574/2020, zgodnie z którą zawiesił obrót akcjami Spółki na rynku NewConnect, od dnia 5 sierpnia 2020r. Zarząd Biomass Energy Project S.A. oświadcza, co następuje.
Mając na względzie najlepszy interes Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A., Zarząd dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć przyczynę zawieszenia, jaką w ocenie Zarządu Giełdy było nieprzekazanie sprawozdania za rok 2019.
Zarząd podkreśla, iż Spółka dokonała w dniu 30 lipca bieżącego roku publikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego, jednakże nastąpiło to w sposób uznany przez Giełdę za nieprawidłowy.
W ocenie Zarządu Spółki, korekta raportu nastąpi nie później niż w dniu 6.08.2020r.
Zarząd wyjaśnia, że konieczność dokonania ponownej publikacji nie będzie miała wpływu na zaprezentowane w dniu 30 lipca bieżącego roku wyniki Spółki.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć przyczynę zawieszenia obrotu oraz aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-05 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-08-05 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Zawieszenie obrotu akcjami Spółki – stanowisko Zarządu Biomass Energy Project S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-08-05
Rok biezacy 2020
Numer 33
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.