oRB_ASO: Publikacja komunikatu aktualizującego nr 1 do memorandum informacyjnego

PAP
Data: 2018-10-18

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2018
Data sporządzenia: 2018-10-18
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Publikacja komunikatu aktualizującego nr 1 do memorandum informacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż na stronie Emitenta www. http://bep-sa.pl w zakładce relację inwestorskie oraz na stronie Oferującego www.pcdm.pl został opublikowany w dniu dzisiejszym komunikat aktualizujący nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą z ofertą publiczną nie mniej niż 5 _pięć_ i nie więcej niż 84.375.000 _osiemdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693 617707 .
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-18 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2018-10-18 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Publikacja komunikatu aktualizującego nr 1 do memorandum informacyjnego
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2018-10-18
Rok biezacy 2018
Numer 31
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.