oRB_ASO: Wprowadzenie akcji serii A, C, D i F do obrotu.

PAP
Data: 2017-09-22

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-22
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Wprowadzenie akcji serii A, C, D i F do obrotu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
BIOMASS Energy Project S.A. zawiadamia, że w dniu 22.09.2017 r. otrzymała uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w przedmiocie wprowadzenia z dniem 21.09.2017 r. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela Spółki o nominalnej wartości 0,10 zł _dziesięć groszy_ za akcję. Zgodnie z powyższą uchwałą wprowadzono do obrotu następujące serie i ilości akcji: seria A w ilości 2.500.000 sztuk, seria C w ilości 4.000.000 sztuk, seria D w ilości 4.000.000 sztuk oraz seria F w ilości 1.875.000 sztuk.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-22 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2017-09-22 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Wprowadzenie akcji serii A, C, D i F do obrotu.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax .
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2017-09-22
Rok biezacy 2017
Numer 9
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.