oRB_ASO: PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY ,,KONSORCJUM EKOS ENERGY POLAND’’

PAP
Data: 2019-12-17

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-17
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY ,,KONSORCJUM EKOS ENERGY POLAND’’
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. "Emitent" informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 grudnia 2019r. została podpisana umowa: ,,KONSORCJUM EKOS ENERGY POLAND’’
Stronami umowy są:
* Polski Programem Elektryfikacji Motoryzacji _PPEM_
* NOVAVIS S. A.
* HERON ELECTRIC S. A.
* BIOMASS ENERGY PROJECT S. A.
Umowa ta jest kontynuacją działań w ramach podpisanego wcześniej listu intencyjnego o którym informowaliśmy w raporcie ESPI nr 25/2019r z dnia 19 listopada 2019r.
Niniejszy dokument należy rozumieć jako porozumienie o współpracy naukowo-technicznej, produktowej i kontraktowej w projektach publicznych i komercyjnych z zastosowaniem wspólnie rozwijanych technologii produktów o szczególnym znaczeniu dla branży e-mobile i energetyki odnawialnej.
Strony w umowie zgodnie oświadczają, iż wyznaczają PPEM jako Partnerowi Programowemu rolę Koordynatora i powołują konsorcjum ,,EKOS ENERGY POLAND’’ celem wypracowania przy udziale KEZO CB PAN zaawansowanych technologicznie rozwiązań konwersji i magazynowania energii oraz ich komercjalizacji w sektorze publicznym i e-mobile.
Uczestnicy konsorcjum stoją na stanowisku, że współpraca pozwoli na osiągnięcie kompleksowości działań obejmujących: produkcję, technologię, dystrybucję i rynek - czyli rozbudowę krajowego potencjału branży wraz całym otoczeniem umożliwiającym jej rozwój.
Ze względu na posiadane kompetencje co do zasady Strony odpowiadać będą za:
PPEM _Partner Programowy_ – Koordynacja współpracy naukowo-badawczej, monitoring i stałe współdziałanie z KEZO CB PAN rozumiane jako wykorzystanie potencjału KEZO jako stałego ośrodka B+R Konsorcjum, wsparcie merytoryczne rozbudowy grup produktowych i rozbudowy Konsorcjum o krajowych Partnerów technologii i kompetencji komplementarnych,
NOVAVIS – wykonawstwo autonomicznych instalacji farm solarnych, wraz z magazynami energii i systemem przekazu _np: stacja ładowania pojazdów elektrycznych_, wybór technologii solarnych i kierunków ich prac rozwojowych_,
BEP S.A. – produkcja modułowych systemów zasilania, magazynów energii autonomicznych instalacji farm solarnych oraz rozwój wysoko wydajnych technik magazynowania energii,
HERON ELECTRIC S.A. – wdrożenia autonomicznych instalacji solarnych stacji ładowania do HR Shering PIM System w programie pilotażowym Mazurskiej Strefy ECO-Elektrycznej i dalszych wdrożeniach, integracja produktów Konsorcjum z pojazdami i urządzeniami marki HERON ELECTRIC oraz wsparcie ich komercjalizacji.
Konsorcjum na bazie uzgodnień z KEZO CB PAN rozpoczyna pracę nad wdrożeniem autonomicznej modułowej solarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Termin realizacji wdrożenia przewidywany jest na II kwartał 2020 roku. Specyfikacja stacji oraz kosztorysy wykonawcze stanowić będą przedmiot odrębnej umowy. Konsorcjum przygotuje ofertę produktową Stacji skierowaną na rynek wewnętrzny i rynki zagraniczne.
Konsorcjum w I kwartale rozpocznie również z KEZO CB PAN prace badawczo rozwojowe. Dotyczą one pracy nad technologią, która ma umożliwić wielkoskalowe magazynowanie nadwyżek energii odnawialnej poprzez wykorzystanie ich do produkcji wodoru, wprowadzenie na rynek efektywniejszej technologii produkcji tzw. zielonego wodoru, czyli wytwarzanego z udziałem energii elektrycznej powstającej w źródłach odnawialnych.
Konsorcjum rozpocznie też prace nad możliwością zastosowania chronionych zgłoszeniami patentowymi będących w dyspozycji BEP S.A. technologii w zakresie sorbentów biowęglowych o wysoce rozwiniętej powierzchni do magazynowania energii oraz opcjonalnie
- cyklicznego magazynowania i uwalniania wodoru jako nośnika energii;
- gromadzenia i uwalniania ładunków elektrycznych w superkondensatorach _ niezbędnych w
technologiach transportu elektro-mobilnego jak i magazynowaniu energii _;
- bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych jak i technologii
produkcji supersorbentów węglowych i węgli aktywnych .
- rozwój transportu elektromobilnego _ bazującego na super i – hiper - kondensatorach _, jak i
transportu opartego na paliwie wodorowym .

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-17 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2019-12-17 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul PODPISANIE ZNACZĄCEJ UMOWY ,,KONSORCJUM EKOS ENERGY POLAND’’
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2019-12-17
Rok biezacy 2019
Numer 26
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.