oRB_ASO: Otrzymanie autoryzacji na dystrybucje tzw. jałowych wymazówek z podłożem transportowym do pobierania próbek do testów genetycznych na wykrycie wirusów.

PAP
Data: 2020-04-14

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-14
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Otrzymanie autoryzacji na dystrybucje tzw. jałowych wymazówek z podłożem transportowym do pobierania próbek do testów genetycznych na wykrycie wirusów.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Biomass Energy Project S.A z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent", "Spółka"_ zawiadamia o otrzymaniu od partnera chińskiego : Taizhou Sun Trine Biotechnology Co,. Ltd _"Producent"_ deklaracji rocznej Autoryzacji na rzecz Emitenta do dystrybucji certyfikowanych certyfikatem CE w Polsce i Unii Europejskij tzw. wymazówek do przeprowadzania testów genetycznych na wykrycie wirusów w tym również SARS-CoV-2, na terytorium Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.
W ramach przedmiotowej autoryzacji, Emitent uzyskał upoważnienie do bycia dystrybutorem na tych rynkach dla testów wymazowych z gardła i z nosa, w tym 2 ml tub z nośnikiem transportowym wirusów do wymazów z gardła oraz 3 ml tub z nośnikiem transportowym wirusów dla wymazów z nosa. Upoważnienie do dystrybucji zostało udzielone do dnia 9 kwietnia 2021 roku i obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii .
W związku z uzyskaną autoryzacją dystrybucji Zarząd Emitenta, planuje w najbliższym czasie złożyć ofertę sprzedaży do krajowych jak i europejskich podmiotów dystrybuujących środki medyczne oraz do laboratoriów medycznych.
Pierwsze planowane zamówienie ma objąć około 10 tysięcy testów. Koszty zamówienia Emitent pokryje z środków własnych. Kolejne zamówienia będą dokonywane odpowiednio do zapotrzebowania odbiorców Emitenta na zakup jałowych wymazówek do testów na wykrycie wirusa.
Zarząd Emitenta zakłada, iż wysokość marży będzie ustalana indywidualne z podmiotami zainteresowanymi ofertą Emitenta a działającymi w innych niż Polska państwach europejskich, niemniej jednak Zarząd Emitenta zakłada, iż na polski rynek marża stanowić będzie około 25 proc.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-14 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-04-14 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Otrzymanie autoryzacji na dystrybucje tzw. jałowych wymazówek z podłożem transportowym do pobierania próbek do testów genetycznych na wykrycie wirusów.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-04-14
Rok biezacy 2020
Numer 9
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.