oRB-W_ASO: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

PAP
Data: 2018-04-03

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • AJP_Zaw._art._19_ust._1_MAR__28.03.2018..doc
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-04-03
  Skrócona nazwa emitenta
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Temat
  Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 kwietnia 2018r. otrzymała powiadomienie, w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od Członka Rady Nadzorczej Spółki, o nabyciu przez niego w dniu 28 marca 2018 r., w transakcjach sesyjnych, akcji Spółki
  Załączniki
  Plik Opis
  AJP_Zaw._art._19_ust._1_MAR__28.03.2018..doc

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-04-03 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
  2018-04-03 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarzadu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Tytul Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 85-467
  Miasto Bydgoszcz
  Ulica Filtrowa
  Nr 27
  Tel. +48 693 617707
  Fax .
  e-mail ir@bep-sa.pl
  NIP 5542907667
  REGON 340919180
  Data sporzadzenia 2018-04-03
  Rok biezacy 2018
  Numer 7
  adres www www.bep-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.