oRB_ASO: Podpisanie porozumienia o współpracy przy budowie modułowego szpitala zakaźnego ze Spółką NOVAVIS S. A.

PAP
Data: 2020-04-02

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-02
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Podpisanie porozumienia o współpracy przy budowie modułowego szpitala zakaźnego ze Spółką NOVAVIS S. A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. - "Emitent" , "Spółka" informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 kwietnia 2020r. podpisał porozumienie o współpracy przy budowie obiektów wsparcia epidemiologicznego i produkcji modułowego szpitala zakaźnego "BEP-MED" z autonomicznym układem zasilającym na potrzeby walki z koronawirusem ze Spółką NOVAVIS S. A.
W ramach umowy nastąpić ma udzielenie natychmiastowej pomocy rzeczowo –technicznej przez NOVAVIS S. A. w ramach konsorcjum ECOS ENERGY POLAND w budowie i rozwoju modułowego szpitala zakaźnego "BEP-MED". Tempo i zakres prac determinowane są rozwojem pandemii koronawirusa w kraju i zagranicą oraz palącą potrzebą wsparcia epidemiologicznego klasycznej infrastruktury medycznej.
Strony oświadczają, że rozpoczynają współpracę przy realizacji obiektów referencyjnych "BEP-MED" w trybie nadzwyczajnym, prolongując dalsze negocjacje o zasadach współpracy do czasu ukończenia obiektów referencyjnych. Do tego momentu NOVAVIS S.A. udzieli nieodpłatnej pomocy przy zaprojektowaniu i realizacji części energetycznej zasilającej "BEP-MED" z zastosowaniem autonomicznych technologii solarnych. NOVAVIS S.A. przygotuje i przeszkoli także specjalistyczną grupę montażową do plasowania obiektów "BEP-MED" w destynacjach docelowych. Strony umowy deklarują wolę współpracy ze specjalistycznymi jednostkami medycznymi, Polską Akademią Nauk oraz innymi jednostkami i instytutami naukowo-badawczymi oraz w rozwijaniu i pozyskiwaniu niezbędnych technologii komplementarnych, współinwestorów i kooperantów, tworzenie kompetencyjnych grup celowych dla realizacji zadań związanych z projektowaniem i lepszą kompilacją technologii krajowych z poszanowaniem pozycji BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. jako lidera projektu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-02 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-04-02 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Podpisanie porozumienia o współpracy przy budowie modułowego szpitala zakaźnego ze Spółką NOVAVIS S. A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-04-02
Rok biezacy 2020
Numer 8
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.