oRB_ASO: Informacja o wpisaniu szybkiego testu antygenowego Lepu Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test na listę testów wzajemnie uznawanych przez wszystkie państwa członkowskie UE

PAP
Data: 2021-02-19

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Informacja o wpisaniu szybkiego testu antygenowego Lepu Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test na listę testów wzajemnie uznawanych przez wszystkie państwa członkowskie UE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE uzgodnił wspólną listę szybkich testów na obecność antygenów COVID-19 oraz wybór szybkich testów na antygen, których wyniki będą wzajemnie uznawane przez państwa członkowskie.
Podjęto również decyzję w sprawie wspólnego, znormalizowanego zestawu danych, które zostaną zawarte w świadectwach wyników testów dla COVID-19.
Szybkie testy antygenowe Lepu Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit _Colloidal Gold Immunnochromatography_, których importerem i oficjalnym dystrybutorem jest nasza Spółka, wpisane zostały na listę testów wzajemnie uznawanych przez wszystkie państwa członkowskie UE.
Wpisanie ich na ogólnie uznawaną w UE listę testów pozwala na ich sprzedaż, oferowanie oraz uczestnictwo w przetargach organizowanych w całej Unii Europejskiej , w których to nasza Spółka ma zamiar uczestniczyć.
"Szybkie testy przesiewowe na obecność antygenów są niezbędne, aby spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19 i powinny być częścią naszej ogólnej odpowiedzi na pandemię. Jeśli negatywne testy na COVID-19 są wymagane lub zalecane w przypadku jakiejkolwiek działalności, ważne jest, aby były one wzajemnie uznawane, a wyniki na certyfikatach były uznawane w całej UE. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w kontekście podróży. Nasi obywatele potrzebują jasności i przewidywalności "- powiedziała Stella Kyriakides, europejska komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-19 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-02-19 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Informacja o wpisaniu szybkiego testu antygenowego Lepu Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test na listę testów wzajemnie uznawanych przez wszystkie państwa członkowskie UE
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-02-19
Rok biezacy 2021
Numer 7
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.