oRB_ASO: Rejestracja produktów medycznych w tym Ultra Nisko Temperaturowych zamrażarek i chłodziarek medycznych dla zachowania ciągu chłodniczego w przechowywaniu i dystrybucji szczepionek w ramach powszechnego programu szczepień przeciwko COVID-19

PAP
Data: 2020-12-18

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-18
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Rejestracja produktów medycznych w tym Ultra Nisko Temperaturowych zamrażarek i chłodziarek medycznych dla zachowania ciągu chłodniczego w przechowywaniu i dystrybucji szczepionek w ramach powszechnego programu szczepień przeciwko COVID-19
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy "Spółka", "Emitent" informuje, o złożeniu wymaganych prawem dokumentów i formularzy rejestracyjnych w zakresie spełnienia obowiązku powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o zamiarze importu i wprowadzenia do obrotu urządzeń do zastosowań medycznych:
- zamrażarki ultra nisko temperaturowe ULT _-86 stopni Celsjusza_
- zamrażarki medyczne _–40 stopni Celsjusza_
- zamrażarki medyczne _-25 stopni Celsjusza_
- chłodziarki dla farmacji _2 do 8 stopni Celsjusza_.

Zamrażarki ultra nisko temperaturowe przeznaczone są szczególnie do przechowywania szczepionki znanej pod nazwą szczepionki firmy Pfizer. Szczepionka ta powstaje przy udziale 3 firm: amerykańskiej Pfizer , niemieckiej BioNTech oraz Fosun Pharma z Chin. Utrzymywanie temperatury poniżej -70 stopni Celsjusza jest warunkiem zachowania właściwości tej szczepionki i konieczne jest jej utrzymywanie w całym ciągu transportu ,przechowywania i dystrybucji szczepionki.

Dostawcą tych urządzeń dla Biomass Energy Project S.A. jest jeden z największych w Azji operatorów i producentów urządzeń medycznych firma Beijing Lepu Medical Technology Co. Ltd, z którą mamy podpisaną umowę dystrybucyjną w tym zakresie, o czym informowaliśmy w raporcie ESPI nr 49/2020 z dnia 23 października 2020.

Pozostałe zgłoszenia rejestracyjne do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczą bramki termowizyjnej produkcji Shanghai Eastimage Equipment Co., Ltd
oraz kardiologicznych monitorów wielofunkcyjnych produkcji XY Electronic Science Technology.

Te wyroby medyczne łącznie z innym sprzętem specjalistycznym _ komunikaty: nr 31/2020 z dnia 27.07.2020; nr 36/2020 z dnia 28.08.2020; nr 38/2020 z dnia 09.09.2020.; z dnia 44/2020 z dnia 28.09.2020.; nr 52/2020 z dnia 05.11.2020.; nr 53/2020 z dnia 09.11.2020._ będą stanowić między innymi wyposażenie Modułowych Jednostek Medycznych w których Spółka się specjalizuje jak również wprowadzone zostaną do oferty handlowej dla jednostek leczniczych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-18 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-12-18 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Rejestracja produktów medycznych w tym Ultra Nisko Temperaturowych zamrażarek i chłodziarek medycznych dla zachowania ciągu chłodniczego w przechowywaniu i dystrybucji szczepionek w ramach powszechnego programu szczepień przeciwko COVID-19
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-12-18
Rok biezacy 2020
Numer 64
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.