oRB_ASO: Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmą Hunan Eter Medical Co. Ltd z Chin

PAP
Data: 2020-12-15

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-15
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmą Hunan Eter Medical Co. Ltd z Chin
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Hunan Eter Medical Co., Ltd, z siedzibą w Changsha, prowincja Hunan, Chiny. Spółka prowadzi marketing i sprzedaż szeregu wyrobów medycznych _w tym, między innymi medyczne wytwornice tlenu, próżniowe pompy ssące, instalacje sprężonego powietrza medycznego, centralnego systemu podawania gazów, łóżkowe zespoły nadgłowne, układy przywołania pielęgniarki, systemy opieki oddziałowej i powiązane wyroby / instrumenty_ .
Wymienione produkty są w grupie produktów niezbędnych do koniecznych zmian w istniejącej infrastrukturze medycznej i jej przeszłej modernizacji. Stanowi też istotne uzupełnienie w wyposażeniu szpitali tymczasowych
Produkty tych nowoczesnych technologii pozwalają znacząco uzupełnić nasza ofertę modułowych jednostek medycznych oraz pozwalają na oferowanie niezależnych od zewnętrznych dostaw instalacji tlenowych w szpitalach, bądź ich modernizacji .
W systemie pielęgniarsko - lekarskiej komunikacji bezprzewodowej sterowanej komputerowo oferowany System zarządzania jest bardziej efektywny i wspiera obsługę pacjentów w sytuacji istniejących deficytów zespołów ludzkich w szpitalach .
W ramach umowy Biomass Energy Project S.A. zostaje autoryzowanym , niezależnym, niewyłącznym dystrybutorem produktów spółki na terytorium Polski i Wielkiej Brytanii . Dodatkowo Biomass Energy Project S.A wyznaczony został jako Autoryzowany Reprezentant dla obszaru Unii Europejskiej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-15 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-12-15 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmą Hunan Eter Medical Co. Ltd z Chin
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-12-15
Rok biezacy 2020
Numer 63
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.