oRB_ASO: Wejście do klastra energetycznego SMART CORE i współpraca w ramach European Cluster Collaboration Platform – ECCP

PAP
Data: 2020-12-10

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-10
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Wejście do klastra energetycznego SMART CORE i współpraca w ramach European Cluster Collaboration Platform – ECCP

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż poprzez swój oddział we Włoszech został wpisany jako lider klastra energetycznego SMART CORE do udziału w European Cluster Collaboration Platform _ ECCP _. W ramach europejskiego programu partnerstwa strategicznego ESCP-4i: trzecia generacja _2020-2022_ klaster SMART CORE aplikował również projekt w ramach programu internacjonalizacji klastrów CLUSINT-01-2020. Kwota projektu to 615.000 Euro , a kwota dofinansowania 548.000 Euro

Jako lider i członek klastra Smart Core Biomass Energy Project SA rozpoczął z początkiem grudnia 2020r. strategię internacjonalizacji i ekspansji zagranicznej nie tylko na rynek UE ale także obejmującej państwa poza COSME.

W ramach klastra zostały zawarte 3 strategiczne porozumienia dot. transferu technologicznego i know-how:

- porozumienie o współpracy z Haier Israel Innovation Center

- porozumienie o współpracy z Universita di Foggia

- porozumienie o współpracy z EIT Climate Romanian Hub

Celem powyższych porozumień jest określenie praw i obowiązków stron zaangażowanych oraz warunków i zasad zawierania umów handlowych ze spółkami partnerskimi dla niniejszych kooperantów.

Klaster Smar Core z udzialem Biomas Energy Projekt SA w ramach ECCP _ European Cluster Collaboration Platform _ nawiaze wspolprace handlowa z ponad kilkoma tysiacami firm z branzy medical i energy.tj:

Klaster: MAGIA2MARKET _ MedTech _, 4 partnerów - dostęp do 560 przedsiębiorstw

Klaster NE4HEALTH _ Med _, 5 partnerów - dostęp do 250 przedsiębiorstw

ELBE PLUS _ Smart Energy _, 6 partnerów - 420 przedsiębiorstw

GEO ENERGY EUROPE 2 _ Energy _ - 9 partnerów - 600 przedsiębiorstw

GSSC _ Smart Cities _ 5 partnerów - 200 przedsiębiorstw

ELCA4i _ Electronica _, 3 partnerów - 370 przedsiębiorstw.

C2Future _ Smart Cities _ , 4 partnerów - 2425 przedsiębiorstw

GEN.ERA _ Health _, 5 partnerów, 80 przedsiębiorców.

W ramach programu Klastra nawiąże współprace z krajami spoza COSME _ w tym wypadku z partnerami z panstw: Israel, Chiny, Senegal_ oraz międzypartnerską w ramach Klastra z firmami z Włoch. Będzie to możliwe i jest realizowane dzięki otworzeniu oddziału Biomass Energy Project Italia SPA.

Partnerstwa klastrów rozpoczęły pracę w ramach trzeciej edycji akcji Clusters Go International. Akcja Clusters Go International wspiera klastry z Europy we współpracy i poszukiwaniu możliwości handlowych i inwestycyjnych oraz partnerów do współpracy na rynkach trzecich z korzyścią dla ich członków, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw _MŚP_. W ramach akcji od 01.09.2020 r 24 nowe partnerstwa klastrów rozpoczęły pracę w ramach trzeciej edycji akcji Clusters Go International.

Partnerstwa tworzą 78 klastrów obejmujących 20 krajów europejskich. Partnerstwa będą aktywne w następujących sektorach: czyste technologie i usługi środowiskowe, energia, zdrowie, mobilność, inteligentne miasta, ICT, elektronika, tekstylia i hotelarstwo.

Kierowane są na 19 krajów, przy czym najpopularniejsze są Stany Zjednoczone, Kanada, Chiny i Japonia.

W zglobalizowanym świecie, aby się rozwijać, firmy muszą wykorzystywać nowe możliwości stworzone na rynkach międzynarodowych. Działania wspierane przez to działanie wzmocnią wzrost, poprawią konkurencyjność i wzmocnią długoterminową stabilność uczestników.

Akcja pomoże również klastrom i firmom w reagowaniu na najnowsze wyzwania związane z pandemią. Partnerstwa będą działać na rzecz zwiększenia odporności międzynarodowych łańcuchów dostaw i wartości, dostosowując się do ostatnich zmian w popycie konsumentów i tworząc międzynarodowe partnerstwa na rzecz innowacji.

Wcześniejsze doświadczenia pokazały nam, że MŚP, zamiast robić to samodzielnie, osiągają większe sukcesy w internacjonalizacji, gdy otrzymują wsparcie od klastrów poprzez organizację międzynarodowych wizyt studyjnych, misji partnerskich i "kojarzeń".

Klaster Smart Core określił swoją misje w następujących działaniach dążąc do:
• do zwiększania świadomości korzyści płynących z budowania budynków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
• zwiększenie dostępności technologii realizujących zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie i sposobu ich wykorzystania w domach jednorodzinnych
• prowadzenie edukacji w zakresie środowiska zbudowanego, architektury, budownictwa zrównoważonego, energetyki i ekologii
• stworzenie Smart Home Hub of Sustainable Technologies, publicznej wielofunkcyjnej przestrzeni przenikających się obszarów wiedzy, kompetencji i miejsca tworzenia Nowych Zrównoważonych Wartości, zwyczajne spotkania - niepowtarzalni ludzie, jak my wszyscy, z projektantami, architektami, projektantami wnętrz , producenci, inżynierowie, pionierzy i innowatorzy - wszyscy, którzy tworzą otaczający nas świat.
• zwiększenie udziału partnerów międzynarodowych i współtworzenie wspólnych projektów, jak również usprawnienie transferu know-how i technologii między uniwersytetami, MŚP i interesariuszami z przemysłu.
• opracowanie wspólnej strategii internacjonalizacji, która pozwoli na wejście na nowe rynki i stabilną penetrację rynku, co zaowocuje rozwojem umów partnerskich i wzrostem sprzedaży komponentów klastra.
• tworzenie umów partnerskich i Memorandum of Understanding z uniwersytetami i ośrodkami technologicznymi, które umożliwią transfer technologii i know-how do MŚP
• stworzenie wspólnej strategii marketingowej _online i offline_, która pozwoli na rozpowszechnianie wszystkich istotnych materiałów, a także na pozyskanie nowych klientów i interesariuszy.

W ramach niniejszego klastra nawiązaliśmy dodatkowo współpracę z włoskim ośrodkiem uniwersyteckim - UNIFG _ Universita di Foggia_ , Haier Israel Innovation Center oraz z EIT Climate KIC .

EIT Climate-KIC to wspólnota wiedzy i innowacji _WWiI_, działająca na rzecz przyspieszenia przejścia do bezemisyjnego, odpornego na zmianę klimatu społeczeństwa. Przy wsparciu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii identyfikuje i wspiera innowacje, które pomagają społeczeństwu łagodzić zmiany klimatu i dostosowywać się do nich. Uważa, że zdekarbonizowana, zrównoważona gospodarka jest nie tylko niezbędna, aby zapobiec katastrofalnym zmianom klimatycznym, ale oferuje bogactwo możliwości dla biznesu i społeczeństwa. Zwoływanie sieci wiedzy: Łączy partnerów ze świata biznesu, środowiska akademickiego oraz sektora publicznego i non-profit, aby stworzyć sieci wiedzy specjalistycznej, dzięki którym innowacyjne produkty, usługi i systemy mogą być rozwijane, wprowadzane na rynek i zwiększane w celu wywierania wpływu. Dzięki tym zdolnościom zwoływania EIT Climate-KIC zrzesza najbardziej efektywne grupy w celu tworzenia innowacji, które mogą prowadzić do zmian systemowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-10 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-12-10 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Wejście do klastra energetycznego SMART CORE i współpraca w ramach European Cluster Collaboration Platform – ECCP
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-12-10
Rok biezacy 2020
Numer 62
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.