oRB-W_ASO: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. w dniu 30 czerwca 2017

PAP
Data: 2017-06-30

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • BEP_WZA_uchwaly,_akt_30.06.2017..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 6 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-06-30
  Skrócona nazwa emitenta
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Temat
  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. w dniu 30 czerwca 2017
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki działającej pod firmą BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent" lub "Spółka"_ realizując obowiązek Emitenta określony w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133_ niniejszym podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.
  Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133_.

  Załączniki
  Plik Opis
  BEP_WZA_uchwaly,_akt_30.06.2017..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  85-467 Bydgoszcz
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Filtrowa 27
  _ulica_ _numer_
  +48 693 617707 .
  _telefon_ _fax_
  ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
  _e-mail_ _www_
  5542907667 340919180
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-06-30 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
  2017-06-30 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Tytul Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. w dniu 30 czerwca 2017
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 85-467
  Miasto Bydgoszcz
  Ulica Filtrowa
  Nr 27
  Tel. +48 693 617707
  Fax .
  e-mail ir@bep-sa.pl
  NIP 5542907667
  REGON 340919180
  Data sporzadzenia 2017-06-30
  Rok biezacy 2017
  Numer 6
  adres www www.bep-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.