oRB_ASO: Rejestracja i uzyskanie przez Spółkę kodu NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code)

PAP
Data: 2021-02-16

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Rejestracja i uzyskanie przez Spółkę kodu NCAGE _NATO Commercial and Government Entity Code_
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. _ “Spółka", "Emitent" _ informuje, iż Spółka przeszła pozytywnie proces rejestracji uzyskując kod NCAGE _NATO Commercial and Government Entity Code_.
Kod identyfikuje firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO _NCS - NATO Codification System_. Biomass Energy Project S.A. zostaje umieszczona w:

- Bazie NATO Podmiotów Gospodarczych Agencji Wsparcia i Zamówień NATO _ NSPA –
NATO Support and Procurment Agency;

- Głównym Katalogu NATO Referencji dla Logistyki _NMCRL - NATO Master Catalogue of
References for Logistics_

- Bazie Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Logistyki Departamentu
Obrony Stanów Zjednoczonych _DLA - Defense Logistics Agency_.

Kod ten pozwala na bezpośrednie przystępowanie do przetargów prowadzonych przez instytucje związane z obronnością w Polsce oraz krajach NATO globalnie oraz Armii USA oraz rządu federalnego i stanowych w USA.
Rejestracja ta jest uzupełnieniem uzyskanych już wcześniej certyfikatów zarządzania jakością ISO 9001:2015 , zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 i zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485:2016 o których informowaliśmy w raporcie ESPI nr 55/2020 z 2020-11-16.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-16 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-02-16 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Rejestracja i uzyskanie przez Spółkę kodu NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code)
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-02-16
Rok biezacy 2021
Numer 6
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.