oRB_ASO: Polska inicjatywa w walce z koronawirusem - uruchomienie Centrum Badawczo Rozwojowego i projekt Kontenerowego Szpitala Zakażnego

PAP
Data: 2020-03-26

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-26
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Polska inicjatywa w walce z koronawirusem - uruchomienie Centrum Badawczo Rozwojowego i projekt Kontenerowego Szpitala Zakażnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd Spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S.A._"Emitemt"_"Spółka" pragnie poinformować, iż uruchamia w Lesznowoli koło Warszawy swoje Centrum Badawczo-Rozwojowe.
Na powierzchni ponad 250m.kw. powstaje laboratorium, prototypownia, dział nowych technologii medycznych, dział rozwoju technologii elektromobilności i zielonej energetyki.
Jako pierwszy priorytetowy projekt, jakże potrzebny dla całego kraju i świata w związku z pandemią koronawirusa, na przyległym terenie o powierzchni prawie 1000m.kw. postanowiliśmy realizować budowę prototypowego modułowego specjalistycznego szpitala zakaźnego. Wykorzystując nasze doświadczenia z projektu konstrukcji i wyposażenia Mobilnych Laboratoriów In-Vitro opracowaliśmy plany, dokumentację, jak i szereg innowacyjnych rozwiązań , które tworzyć mają możliwość budowy w bardzo krótkim czasie szeregu kompleksów szpitalnych przeznaczonych do opieki i leczenia pacjentów zainfekowanych wirusem.
W oparciu o zebrane oferty od dostawców i projekt techniczny ,rozpoczęliśmy proces zakupu kontenerów, sprzętu i wyposażenia do pierwszej pokazowej instalacji realizowanej w naszym Centrum.
Konstrukcja oparta jest na najlepszych typowych , dostępnych na lokalnym rynku kontenerach biurowo-mieszkalnych, bardzo elastycznych w konfiguracji ścian, instalacji wewnętrznych. Zespół kontenerów został przeprojektowany przez nas do potrzeb błyskawicznego dostarczania i budowania szpitali zakaźnych w kraju i za granicą. Koncepcja została opracowana przez ekspertów BEP i firm współpracujących oraz grono specjalistów z różnych obszarów: medycznego, wentylacyjnego, budowlanego, nowoczesnych technologii teletechnicznych i informatycznych. Kompleksy wyposażone będą w moduły zapewniające niezależne zasilanie energetyczne , wentylacje i klimatyzacje , dostarczanie mediów w postaci wody , tlenu i gazów medycznych jak i odprowadzenia ścieków
W najbliższy dniach , rozpoczynamy prace montażowe szpitala w wersji demonstracyjnej. Planujemy wykonać pierwszą wersję prototypu szpitala w 2 tygodnie. Będzie to kompletny mini szpital demo z izolatkami dla pacjentów , pomieszczeniami dla personelu medycznego, pokojem diagnostycznym i śluzą powietrzną.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-03-26 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Polska inicjatywa w walce z koronawirusem - uruchomienie Centrum Badawczo Rozwojowego i projekt Kontenerowego Szpitala Zakażnego
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-03-26
Rok biezacy 2020
Numer 6
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.