oRB_ASO: Zgłoszenie i wprowadzenie do obrotu testów na obecność koronawirusa Covid 19 SARS-CoV-2 Nucleic Acid Test ( test genetyczny) oraz SARS-CoV-2 Antybody Test (Colloidal Gold Immunochromatography ) – test do wykrywania przeciwciał koronawirusa

PAP
Data: 2020-11-19

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-19
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Zgłoszenie i wprowadzenie do obrotu testów na obecność koronawirusa Covid 19 SARS-CoV-2 Nucleic Acid Test _ test genetyczny_ oraz SARS-CoV-2 Antybody Test _Colloidal Gold Immunochromatography _ – test do wykrywania przeciwciał koronawirusa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Spółka"_ informuje, iż zgodnie do wymogów ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, zostały złożone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie dokumenty spełniające wymóg rejestracji i powiadomienia o wprowadzaniu do obrotu następujących wyrobów medycznych pochodzących od producenta chińskiego ,firmy Beijing Lepu Medical Co. Ltd :
1. Zestaw testów do badań obecności wirusa SARS –CoV -2 metodą genetyczną PCR z sondami fluorescencyjnymi _ wymazowy_. Testy te przeznaczone są do badań jakościowych pod kątem obecności u pacjenta genów ORF1ab i N charakterystycznych dla wirusa SARS – CoV -2 . Zasada badania polega na pobieraniu wymazu z gardła lub nosa osoby podejrzewanej o zarażenie tym wirusem. Jest to test do zastosowań profesjonalnych stosowany powszechnie do stwierdzenia zakażenia wirusem. Odczyt wyniku badania otrzymuje się po specjalistycznej analizie laboratoryjnej pobranych próbek.

2. Zestaw testów na wykrywanie przeciwciał wirusa SARS – CoV -2 metodą immunochromatografii _kasetkowy_. Jest to nowoczesny , bardzo szybki i łatwy do wykonania test, który można wykonać bez użycia aparatury diagnostycznej . Zasada badania polega na pobraniu kropli krwi z palca za pomocą dołączonego zestawu _ analogicznie jak pobiera się krew na badanie zawartości cukru u diabetyków_ i następnie umieszczeniu ich w kasetce testowej. Wynik jest bardzo prosty i jednoznaczny w odczycie i uzyskuje się go już po 15 minutach.

Jest to prosty w wykonaniu test nadający się również do wykonywania przesiewowych badań masowych na stwierdzenie kontaktu z wirusem na masową skalę. Jego upowszechnienie ułatwić może walkę z pandemią.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-11-19 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Zgłoszenie i wprowadzenie do obrotu testów na obecność koronawirusa Covid 19 SARS-CoV-2 Nucleic Acid Test ( test genetyczny) oraz SARS-CoV-2 Antybody Test (Colloidal Gold Immunochromatography ) – test do wykrywania przeciwciał koronawirusa
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-11-19
Rok biezacy 2020
Numer 58
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.