oRB_ASO: Popisanie umowy i rozpoczęcie realizacji opracowania technologii produkcji materiałów konstrukcyjnych z tworzywa drzewnego w ramach projektu w konkursie 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka z NCBR.

PAP
Data: 2020-11-18

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-18
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Popisanie umowy i rozpoczęcie realizacji opracowania technologii produkcji materiałów konstrukcyjnych z tworzywa drzewnego w ramach projektu w konkursie 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka z NCBR.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy "Spółka", "Emitent" informuję, iż otrzymał podpisaną umowę i zgłosił rozpoczęcie realizacji projektu z dniem 1.12.2020 w ramach umowy o dofinansowanie w konkursie 1/1.1.1/2020 Szybka ścieżka z NCBR. Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii produkcji materiałów konstrukcyjnych z tworzywa drzewnego, które wytwarzane jest z wykorzystaniem surowca drzewnego potrzebieżowego małowymiarowego i odpadowego _drewno klasy S3_. Wartość projektu to 8.029.369,75 zł. , wielkość dofinansowania to 4.817.621,25 zł. O otrzymaniu dofinansowania informowaliśmy w raporcie ESPI nr 34/2020 z dnia 21 sierpnia 2020.
Punktem wyjścia planowanych do przeprowadzenia badań jest wynalazek urządzenia, w którym żerdzie lub opoły drzewne przemieszczają się w sposób ciągły, rozłupując się równocześnie w wielu płaszczyznach. Materiał roślinny ulega rozdrobnieniu na pasma włókien tworzących "matę" o dowolnie małej grubości. Uzyskany materiał po wysuszeniu i pokryciu klejem można zestawiać w odpowiednio uformowane stosy i sprasować w belkę lub płytę o praktycznie nieograniczonych wymiarach.
W wyniku przeprowadzenia prac B+R opracowana zostanie technologia produkcji płyt i belek konstrukcyjnych o wysokich parametrach technicznych oraz skonstruowana zostanie prototypowa linia produkcyjna w skali półtechnicznej. Powstałe w ten sposób płyty i belki konstrukcyjne będą stanowiły innowację produktową na skalę światową ponieważ ich parametry techniczno-mechaniczne zdecydowanie przewyższają parametry dostępnych obecnie na rynku materiałów.
Podstawą uruchomienia produkcji wyrobów z tworzywa typu lignolit, będzie dysponowanie prawami do patentu nr PAT.224312 którego właścicielem jest Spółka Black Pearl S.A
Prognozy na najbliższe dziesięciolecia przewidują istotne zmiany w ilościowym i jakościowym charakterze bazy surowcowej, w związku z czym należy się spodziewać nadmiaru drewna małowymiarowego przy znacznym deficycie sortymentów wielkowymiarowych .
Realizowany projekt doprowadzić ma do opracowania technologii produkcji innowacyjnego tworzywa drzewnego nowego typu w oparciu o ten rodzaj surowca jak i odpadowych opołów drzewnych . Patent na urządzenie do wzdłużnego rozdrabniania drewna należy do firmy Black Pearl S.A. i stanowi podstawę projektu badawczego. Prowadzone badania i prace doprowadzić mają do opracowania linii technologicznej unikalnego na skalę światową tworzywa , innowacyjnego tworzywa drzewnego nowej generacji , w pełni ekologicznego. Uzyskany materiał umożliwi produkcję elementów konstrukcyjnych o wysokich parametrach : jak belki nośne , konstrukcje i płyt o właściwościach fizykomechanicznych przewyższających inne istniejące na rynku materiały. Używane do jego produkcji surowce mogą również w 100% pochodzić z materiałów odpadowych pochodzących z recyklingu odpadów drewnianych.
Projekt ten jest kontynuacją prac badawczych prowadzonych od kilku lat przez Spółkę , jak i kontynuacją współpracy z firmą Black Pearl S.A. oraz Zakładami Przerobu Drewna Poldan , o której informowaliśmy w raportach publikowanych w 2016 ,2017 , 2018 i 2020 roku.
Z przyjemnością możemy zakomunikować , iż ten wieloletni proces doprowadzony został do pozytywnego rezultatu uwieńczonego uzyskaniem dofinansowania , podpisaniem umowy i decyzją o rozpoczęciu realizacji projektu. Pozwala to kontynuować prace mające w konsekwencji prowadzić do produkcji na dużą skalę tego unikalnego w skali światowej tworzywa drzewnego, na bazie polskiego wynalazku i opracowanej w Polsce technologii jego wytwarzania.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-18 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-11-18 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Popisanie umowy i rozpoczęcie realizacji opracowania technologii produkcji materiałów konstrukcyjnych z tworzywa drzewnego w ramach projektu w konkursie 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka z NCBR.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-11-18
Rok biezacy 2020
Numer 57
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.