oRB_ASO: Uzyskanie certyfikatów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO w zakresie spełnienia norm zarządzania jakością: ISO 9001: 2015 - systemy zarządzania jakością w projektowaniu, produkcji i usługach; ISO 14001: 2015 - systemy zarządzania środowiskowego ; ISO 13485: 2016 - systemy zarządzania dla wyrobów medycznych w zakresie spełnienia Dyrektyw

PAP
Data: 2020-11-16

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-16
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Uzyskanie certyfikatów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO w zakresie spełnienia norm zarządzania jakością:
ISO 9001: 2015 - systemy zarządzania jakością w projektowaniu, produkcji i usługach;
ISO 14001: 2015 - systemy zarządzania środowiskowego ;
ISO 13485: 2016 - systemy zarządzania dla wyrobów medycznych w zakresie spełnienia Dyrektyw
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy "Spółka", "Emitent" informuje, że Spółka uzyskała certyfikaty ISO systemów zarządzania jakością:
ISO 9001: 2015 w zakresie: Projektowanie pojazdów. Magazynowanie energii. Projektowanie, budowa i instalacja szpitali modułowych i polowych oraz
modułowych obiektów opieki zdrowotnej i diagnostyki medycznej. Produkcja i sprzedaż produktów biobójczych.
ISO 14001: 2015 w zakresie: Projektowanie pojazdów. Magazynowanie energii. Projektowanie, budowa i instalacja szpitali modułowych i polowych oraz
modułowych obiektów opieki zdrowotnej i diagnostyki medycznej. Produkcja i sprzedaż produktów biobójczych.
ISO 13485: 2016 w zakresie: Instalacja wyrobów medycznych w szpitalach modułowych, polowych oraz w placówkach służby zdrowia. Produkcja i
sprzedaż produktów biobójczych do dezynfekcji wyrobów medycznych.
Ocena na zgodność spełnienia wymagań norm ISO i zweryfikowanie kompetencji pracowników oraz organizacji działania spółki została zostało wykonane przez auditorów zewnętrznych akredytowanej jednostki certyfikującej LL-C _Certification_ Czech Republic a.s. Oznámený subjekt _NB2435_ Pobřežní 620/3 , 186 00 Praha 8 - Karlín , IČO : 27118339, DIČ: CZ27118339.
Uzyskane certyfikaty dotyczą także oddziału spółki w Lesznowoli koło Warszawy ul. Gminna 15.
Celem poddania się certyfikacji w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001 było i jest wzmocnienie kompetencji Spółki w zakresie współpracy z dostawcami i klientami zarówno w kraju jak i w obszarze międzynarodowym. Certyfikacja ISO pomaga zoptymalizować łańcuch dostaw i świadczy o stosowaniu dobrych praktyk w firmie. Wymogi stosowania odpowiedniej rzetelnej dokumentacji procesów zwiększają zaufanie naszych klientów dla oferowanych przez nas produktów i usług. ISO jest powszechnie akceptowanym standardem międzynarodowym, który jest doceniany przez klientów i partnerów biznesowych.
Certyfikat ISO 14001 jest szczególnie cennym osiągnięciem z uwagi, iż od wielu lat działamy w obszarze przyjaznych środowisku technologii dla pojazdów elektrycznych oraz upraw roślin energetycznych. Stajemy się jeszcze bardziej efektywni w pozyskiwaniu grantów w obszarze innowacyjnych technologii. Na każdym etapie od planowania i projektowania po realizację naszych projektów zapewniamy szczególną staranność i dbałość o zrównoważone, pozytywne oddziaływanie stosowanych przez nas technologii na środowisko.
Certyfikacja ISO 13485 jest ukoronowaniem i potwierdzeniem nowych kompetencji jakie Spółka wdraża od kilku miesięcy uruchamiając nowy obszar działalności w Spółce. Potwierdzone zostało spełnienie prawidłowości stosowania przez nas Dyrektywów i norm w obszarze wyrobów medycznych. Nasz projekt modułów szpitalnych BEPMED CENTER uzyskuje kolejne potwierdzenie spełniania wysokich norm jakościowych. Stajemy się pewnym operatorem na rynku wsparcia służb medycznych w walce pandemią Covid-19. Certyfikacja w tym obszarze jest także gwarancją pewnej jakości oferowanych przez nas produktów biobójczych oraz wyrobów medycznych i urządzeń zaplecza dla służby zdrowia.
Certyfikacja ISO jest otwarciem nowego rozdziału w działaniach spółki. Stawia nas to w szeregu profesjonalistów i daje stabilne perspektywy rozwoju finansowego naszych działalności.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Jerzy Drożniewski Prezes Zarzadu
2020-11-16 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezez Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Uzyskanie certyfikatów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO w zakresie spełnienia norm zarządzania jakością: ISO 9001: 2015 - systemy zarządzania jakością w projektowaniu, produkcji i usługach; ISO 14001: 2015 - systemy zarządzania środowiskowego ; ISO 13485: 2016 - systemy zarządzania dla wyrobów medycznych w zakresie spełnienia Dyrektyw
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-11-16
Rok biezacy 2020
Numer 55
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.