oRB_ASO: Złożenie formularzy rejestracyjnych i wprowadzenie do obrotu szybkich testów antygenowych Sars - CoV 2 Antygen Rapid Test.

PAP
Data: 2020-11-05

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-05
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Złożenie formularzy rejestracyjnych i wprowadzenie do obrotu szybkich testów antygenowych Sars - CoV 2 Antygen Rapid Test.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Spółka"_ informuje, że złożone zostały wszelkie wymagane prawem formularze wraz ze stosownymi dokumentami dotyczącymi obowiązku powiadomienia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i wprowadza do obrotu zestawy szybkich testów antygenowych " Sars CoV2 Antygen Rapid Test Kit _ Colloidal Gold Immunochromatography _" firmy Beijing Lepu Medical Technology Co Ltd.
Testy te są najnowszą generacją szybkich testów antygenowych i służą do diagnostyki zakażeń kororonawirusem Covid 19 . Pozwalają w ciągu 15 minut zdiagnozować obecność antygenów charakterystycznych dla tych zakażeń na podstawie wymazów pobieranych z nosa lub gardła.
Testy te posiadają wszelkie certyfikaty dopuszczające je do stosowania w Polsce i Unii Europejskiej i zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w Polsce stanowić mają masowy sposób testowania w wykrywaniu zakazeń koronawirusem Covid 19

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-05 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-11-05 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Złożenie formularzy rejestracyjnych i wprowadzenie do obrotu szybkich testów antygenowych Sars - CoV 2 Antygen Rapid Test.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-11-05
Rok biezacy 2020
Numer 52
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.