oRB_ASO: Podpisanie umowy na dostawę kontenerów wraz z wyposażeniem na potrzeby triagu pacjentów przyjmowanych do Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

PAP
Data: 2020-10-30

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Podpisanie umowy na dostawę kontenerów wraz z wyposażeniem na potrzeby triagu pacjentów przyjmowanych do Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy "Spółka", "Emitent" informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał umowę na dostawę jednostek kontenerowych wraz z wyposażeniem na potrzeby triagu pacjentów przyjmowanych do Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Spółka opracowała w celu przeprowadzenia triagu - to jest testowania i selekcji pacjentów przed przyjęciem do szpitala, serie jednostek dostosowanych do warunków jesienno-zimowych , które aktualnie oferuje szeregu szpitalom w Polsce.
Wartość zamówienia to ok. 70 tys. zł netto

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-30 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-10-30 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Podpisanie umowy na dostawę kontenerów wraz z wyposażeniem na potrzeby triagu pacjentów przyjmowanych do Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-10-30
Rok biezacy 2020
Numer 50
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.