oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki

PAP
Data: 2022-06-04

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • ZWZ_BEP_SA_1.07.2022_zwolanie..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BEP_S.A.-_ZWZ_1.07.2022_-_uchwaly.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BEP_S.A._WZ_1.07.2022_fomularz,_pelnomocnictwo.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • BEP_S.A._WZ_1.07.2022._L._glosow....pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 5 / 2022
  Data sporządzenia: 2022-06-04
  Skrócona nazwa emitenta
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:

  Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECTS.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Spółka"_ niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 1 lipca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9:30 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Gutmańska- Pawłowska Monika, Dawid Rogala Notariusze spółka cywilna przy ul. Wełniany Rynek 2 w Bydgoszczy _85-036_.
  W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje _1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał, _3_pełnomocnictwo, wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika,._4_ informacja o ilości akcji/głosów
  Załączniki
  Plik Opis
  ZWZ_BEP_SA_1.07.2022_zwolanie..pdf
  BEP_S.A.-_ZWZ_1.07.2022_-_uchwaly.pdf
  BEP_S.A._WZ_1.07.2022_fomularz,_pelnomocnictwo.pdf
  BEP_S.A._WZ_1.07.2022._L._glosow....pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  85-312 Bydgoszcz
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Szubińska 75-77
  _ulica_ _numer_
  +48 693617707 +48 693617707
  _telefon_ _fax_
  ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
  _e-mail_ _www_
  5542907667 340919180
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2022-06-04 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
  2022-06-04 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 85-312
  Miasto Bydgoszcz
  Ulica Szubińska
  Nr 75-77
  Tel. +48 693617707
  Fax +48 693617707
  e-mail ir@bep-sa.pl
  NIP 5542907667
  REGON 340919180
  Data sporzadzenia 2022-06-04
  Rok biezacy 2022
  Numer 5
  adres www www.bep-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.