oRB_ASO: Informacja o ocenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP

PAP
Data: 2021-02-10

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-10
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Informacja o ocenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy "Spółka", "Emitent" informuje, iż otrzymał pismo z PARP z negatywną oceną wniosku o dotację w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
Tytuł projektu: Wdrożenie platformy automatycznej i optymalizującej opiekę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zapewniającą cyfryzację na poziomie porównywalnym z cyfryzacją banków.
O złożeniu wniosku informowaliśmy w raporcie ESPI nr 47/2020 z dnia 9.10.2020r.
Komisja Oceny Projektów uznała iż wniosek nie spełnił kryteriów projektu pomimo uzyskania 14 punktów _wynik 13 był minimum kwalifikującym go do otrzymania dofinansowania_.
Zarząd po analizie zdecyduje co do ewentualnej procedury odwoławczej, bądź też złożenia wniosku w innych programach operacyjnych. Jednocześnie informujemy iż nadal prowadzić będziemy prace nad tym projektem i jego wdrożeniem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-10 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2021-02-10 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Informacja o ocenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2021-02-10
Rok biezacy 2021
Numer 5
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2021 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.