oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 r.

PAP
Data: 2019-04-29

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Biomass Energy Project S.A z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent", "Spółka"_ informuje, że akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5 % udziału w głosach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 roku byli:

• BULBIOENERGY EOOD z siedzibą w Sofii, posiadająca 9.000.000 akcji Emitenta, co stanowi 10,87 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, oraz posiadająca 9.000.000 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 38,76 proc. udziału w głosach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 roku;
• Irena Pałka, posiadająca, 5.483.169 akcji Emitenta, co stanowi 6,63 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, oraz posiadająca 5.483.169 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 23,61 proc. udziału w głosach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 roku;
• Łucja Skarbonkiewicz, posiadająca, 3.000.000 akcji Emitenta, co stanowi 3,62 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, oraz posiadająca 3.000.000 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,92 proc. udziału w głosach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 roku;
• Julianna Pałka, posiadająca, 2.943.000 akcji Emitenta, co stanowi 3,56 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, oraz posiadająca 2.943.000 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,67 proc. udziału w głosach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 roku;
• Paulina Juszczakiewicz, posiadająca, 2.795.295 akcji Emitenta, co stanowi 3,38 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta, oraz posiadająca 2.795.295 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,04 proc. udziału w głosach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 roku;

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693 617707 +48 617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Jerzy Drozniewski Prezes Zarządu
2019-04-29 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693 617707
Fax +48 617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2019-04-29
Rok biezacy 2019
Numer 5
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.