oRB_ASO: Podpisanie umowy dystrybucji i uzyskaniu autoryzacji od firmy Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd., z siedzibą w Pekinie w Chinach

PAP
Data: 2020-10-23

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-23
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Podpisanie umowy dystrybucji i uzyskaniu autoryzacji od firmy Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd., z siedzibą w Pekinie w Chinach

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. z siedzibą w Bydgoszczy "Spółka", "Emitent" informuje iż w dniu dzisiejszym podpisał umowę o dystrubucji i otrzymał list autoryzacyjny od firmy Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. z siedzibą w Pekinie w Chinach. Firma ta jest międzynarodowym producentem i eksporterem zestawów szybkich testów na przeciwciała wirusa SARS-CoV-2, zestawów testów na przeciwciała wirusa SARS-CoV-2, zestawów do ekstrakcji lub oczyszczania kwasu nukleinowego SARS-CoV-2, zestawów testowych kwasu nukleinowego SARS-CoV-2, systemu ekstrakcji kwasu nukleinowego SARS-CoV-2, systemu łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym i wyznacza Biomass Energy Project S.A. jako jej autoryzowanego dystrybutora ww. wyrobów na zasadzie niewyłączności, na terytorium określonym w niniejszej umowie to jest Polski i Wielkiej Brytanii. Umowę zawarto na okres 1 roku.
Firma Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd., posiada szczególne doświadczenie i jest jednym z największych światowych producentów testów , aparatury jak i odczynników w zakresie zestawów szybkich testów na przeciwciała wirusa SARS-CoV-2, zestawów testów na przeciwciała wirusa SARS-CoV-2, zestawów do ekstrakcji lub oczyszczania kwasów nukleinowych SARS-CoV-2, zestawów testowych kwasów nukleinowych _testów genetycznych_ SARS-CoV-2, systemu ekstrakcji kwasów nukleinowych SARS-CoV-2, systemu łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym. Oferta firmy jest w pełni kompleksową w zakresie dostawy wysokiej jakości szybkich testów antygenowych, testów genetycznych jak i odczynników i aparatury do ich analizy w czasie rzeczywistym metodami PCR, co umożliwia dostawy w pełni wyposażonych laboratoriów do diagnostyki wirusowej łącznie z testami i odczynnikami niezbędnymi do analizy.
Firma Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd., jest firmą notowaną na Chińskiej Giełdzie Papierów Wartościowych , jej kapitalizacja giełdowa wynosi 8,5 mld USD.Wyroby obejmują:

* Test na przeciwciała SARS-CoV-2 _immunochromatografia złota koloidalnego_ - wyrób
przeznaczony do jakościowego wykrywania zawartości przeciwciał SARS-CoV-2 w
próbkach klinicznych _surowica/osocze/krew pełna_

* Zestaw szybkich testów na przeciwciała SARS-CoV-2 _immunochromatografia złota
koloidalnego_ - wyrób przeznaczony do jakościowego wykrywania przeciwciał
SARS-CoV-2 w próbkach klinicznych _wymaz z nosa_• Zestaw do ekstrakcji lub oczyszczania kwasów nukleinowych SARS-CoV-2 - zestaw do ekstrakcji lub
oczyszczania kwasów nukleinowych przeznaczony jest do ekstrakcji, wzbogacania, oczyszczania lub innego
przetwarzania kwasu nukleinowego, co po takim przetworzeniu może być wykorzystane w badaniach
klinicznych in vitro

• Zestaw testów kwasów nukleinowych SARS-CoV-2_reakcja łańcuchowa polimerazy – metoda sondy
fluorescencyjnej_ - zestaw testów kwasów nukleinowych SARS-CoV-2
_reakcja łańcuchowa polimerazy – metoda sondy fluorescencyjnej_ przeznaczony jest do
badania jakościowego genów ORF1ab i N w SARS-CoV-2 za pomocą wymazów z jamy
ustno-gardłowej od osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 przez służbę zdrowia

• System ekstrakcji kwasu nukleinowego - stosowany do ekstrakcji i oczyszczania kwasów nukleinowych w
próbkach klinicznych

• System reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym - analiza jakościowa i ilościowa próbek kwasów nukleinowych _DNA/RNA_ pozyskiwanych z organizmu ludzkiego, wykrywanie kliniczne, analiza krzywej
topnienia

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-23 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-10-23 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Podpisanie umowy dystrybucji i uzyskaniu autoryzacji od firmy Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd., z siedzibą w Pekinie w Chinach
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-10-23
Rok biezacy 2020
Numer 49
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.