oRB-W_ASO: Podpisanie protokołu wzajemnych uzgodnień i rozpoczęcie prac przy umowie dostawy i montażu systemu zewnętrznych modułów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

PAP
Data: 2020-10-19

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-19
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Podpisanie protokołu wzajemnych uzgodnień i rozpoczęcie prac przy umowie dostawy i montażu systemu zewnętrznych modułów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy "Spółka", "Emitent" informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisano protokół wzajemnych uzgodnień , ustalających zakres oraz obowiązki stron.
Emitent w dniu dzisiejszym przystąpił do rozpoczęcia prac przy realizacji umowy polegającej na dostawie i montażu systemu zewnętrznych modułów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie.
W ramach umowy Emitent dostarczy i zmontuje system 6 modułów medycznych oraz 2 korytarzowych wraz z wyposażeniem.
Wartość umowy to ok. 350 tysięcy złotych netto
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-19 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-10-19 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Podpisanie protokołu wzajemnych uzgodnień i rozpoczęcie prac przy umowie dostawy i montażu systemu zewnętrznych modułów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-10-19
Rok biezacy 2020
Numer 48
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.