oRB_ASO: Złożenie przez Biomass Energy Project S.A. wniosku o dotację w ramach Programu Operacyjnego 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP

PAP
Data: 2020-10-09

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-09
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Złożenie przez Biomass Energy Project S.A. wniosku o dotację w ramach Programu Operacyjnego 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy "Spółka", "Emitent" informuje, że złożył wniosek o dotację w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
Tytuł projektu: Wdrożenie platformy automatycznej i optymalizującej opiekę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zapewniającą cyfryzację na poziomie porównywalnym z cyfryzacją banków.
Budżet projektu to kwota brutto 19.843.056,80 zł , wartość netto 16.190.160 zł , a kwota wnioskowanej dotacji 11.480.337 zł.
W ramach wymienionej platformy informatycznej wdrażany ma być system elektronicznego wsparcia dla pacjentów oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej , bazujący na wykorzystanie AI- Sztucznej Inteligencji , umożliwiający integrację danych medycznych pacjenta z systemem podstawowej opieki zdrowotnej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-09 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-10-09 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Złożenie przez Biomass Energy Project S.A. wniosku o dotację w ramach Programu Operacyjnego 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-10-09
Rok biezacy 2020
Numer 47
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.