oRB_ASO: Sprzedaż zespołu modułów medycznych z przeznaczeniem na przychodnie i laboratorium diagnostyczne dla ALTOR FIORD Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

PAP
Data: 2020-10-07

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-07
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Sprzedaż zespołu modułów medycznych z przeznaczeniem na przychodnie i laboratorium diagnostyczne dla ALTOR FIORD Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 7 października 2020r dokonał sprzedaży zespołu 9 modułów medycznych oraz kontenera technicznego dla Spółki ALTOR FIORD Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
Wartość sprzedaży to ok 550.000 netto.
Transakcja ta jest pierwszą realizacją, będącą efektem serii rozmów i negocjacji prowadzonych z kilkunastoma podmiotami z branży medycznej i innej, które są zainteresowane nabyciem zespołów medycznych.
Zarząd Emitenta informuje ponadto, że cały czas prowadzi negocjacje z placówkami szpitalnymi odnośnie dostaw i montaży zewnętrznych modułowych systemów medycznych do triage’u oraz modułowych systemów zewnętrznych przeznaczonych dla szpitalnych oddziałów ratunkowych _SOR_

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-312 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szubińska 75-77
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-07 Jerzy Drożniewski Prezed Zarządu
2020-10-07 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Sprzedaż zespołu modułów medycznych z przeznaczeniem na przychodnie i laboratorium diagnostyczne dla ALTOR FIORD Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-312
Miasto Bydgoszcz
Ulica Szubińska
Nr 75-77
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-10-07
Rok biezacy 2020
Numer 46
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.