oRB_ASO: Realizacja pierwszego etapu umowy na pakiet modernizacyjny z firmą HOVER JET Sp. z o.o.

PAP
Data: 2020-09-30

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Realizacja pierwszego etapu umowy na pakiet modernizacyjny z firmą HOVER JET Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _ “Spółka", "Emitent" _ informuje, iż w dniu dzisiejszym zrealizowaliśmy i dostarczyliśmy do firmy HOVER JET Sp. z o. o. z siedzibą w Raszynie, pierwszy pakiet modernizacyjny do pojazdu CityEl zrealizowany w ramach umowy dotyczącej modernizacji i rozszerzenia zakresu prac przy trójkołowym pojeździe elektrycznym CityEL, o którym informowaliśmy w raporcie ESPI nr 42 z dnia 24 września 2020r. Wartość wykonanych w ramach pierwszego etapu prac wynosi ok. 350.000 zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-09-30 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Realizacja pierwszego etapu umowy na pakiet modernizacyjny z firmą HOVER JET Sp. z o.o.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-09-30
Rok biezacy 2020
Numer 45
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.