oRB_ASO: Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmą Time Medical Limited z Hong Kongu z Chin

PAP
Data: 2020-09-28

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmą Time Medical Limited z Hong Kongu z Chin
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy_ _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę Dystrybucyjną z firmą Time Medical Limited z Hong Kongu w Chinach . Umowę tę strony podpisały w wyniku spotkań , rozmów i ostatecznych ustaleń na Międzynarodowych Targach Medycznych w Chinach w Taizhou 11th China _Taizhou_ International Medical Expo. Jest ona też kontynuacją ustaleń z listu intencyjnego podpisanego z tą firmą z dnia 28 sierpnia 2020 roku , o czym informowaliśmy w raporcie ESPI nr 36/2020
Dostawca jest projektantem, producentem oraz prowadzi marketing , dystrybucje i sprzedaż sprzętu i aparatów do nowoczesnej diagnostyki nowotworowej w tym Rezonansów Magnetycznych, oraz szeregu akcesoriów i serwisów w sektorze medycznym. Dostawca mianuje naszą Spółkę jako wyłącznego Ekskluzywnego Dystrybutora na terenie Polski w następujących produktach :
-0.35T PICA Whole Body MRI System _ PICA_ ,
-1.5T EMMA Optimal Breast MRI System _“EMMA"_ -Są to najnowocześniejsze Systemy Stacjonarne Rezonansu Magnetycznego PICA do badań ciała i mózgu pozwalające na znaczne skrócenie czasu badania oraz wyposażone w system Sztucznej Inteligencji Systemy Rezonansu Magnetycznego EMMA do badań przesiewowych raka piersi.
-Systemy mobilne rezonansu magnetycznego - Medical Imaging System MRI _ MMIS- PICA_ , oraz -Systemy mobilne rentgenografii cyfrowej - Mobile Medical Imaging System DR _ MMIS -X _
Stosowanie tej najnowocześniejszej technologii w diagnostyce piersi i nowotworów oraz mobilne centra diagnostyczne w zestawach rezonansu magnetycznego oraz rentgenografii cyfrowej dzięki znacznemu skróceniu czasu badań i obniżeniu ich intensywności pomagać może w prowadzeniu szybkiej i masowej , nieszkodliwej dla pacjenta , przesiewowej diagnostyki nowotworowej.
Dodatkowo w ramach umowy wymieniono inne produkty na bazie nie wyłącznej takie jak :Inteligentny robot sterylizacyjny, zamgławiacze elektrostatyczne, roboty szpitalne dostawcze do leków oraz odbioru zużytych produktów medycznych oraz system tomografii komputerowej
Umowa obejmuje swoim zasięgiem również terytorium Wielka Brytanii i Północnej Irlandii na bazie nie wyłącznego dystrybutora w tym samym asortymencie produktów .
Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2021 z opcja przedłużenia na kolejny okres uzgodniony przez obie strony.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-09-28 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmą Time Medical Limited z Hong Kongu z Chin
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-09-28
Rok biezacy 2020
Numer 44
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.