oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 września 2020r.

PAP
Data: 2020-09-25

Firma: BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-25
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 września 2020r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 września 2020 roku _dalej "ZWZ"_.

1. Bulbioenergy Eood
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 12.042.309,
udział w głosach na ZWZ – 29,01 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 14,55 proc.
2. Zbigniew Bieniek
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 8.120.055,
udział w głosach na ZWZ – 19,56 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 9,81 proc.
3. Julianna Pałka
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 5.738.295,
udział w głosach na ZWZ – 13,82 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 6,93 proc.
4. Irena Pałka
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 5.484.669,
udział w głosach na ZWZ – 13,21 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 6,63 proc.
5. Barbara Gąsior
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 2.500.000,
udział w głosach na ZWZ - 6,02 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 3,02 proc.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
85-467 Bydgoszcz
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Filtrowa 27
_ulica_ _numer_
+48 693617707 +48 693617707
_telefon_ _fax_
ir@bep-sa.pl www.bep-sa.pl
_e-mail_ _www_
5542907667 340919180
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-25 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2020-09-25 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 września 2020r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 85-467
Miasto Bydgoszcz
Ulica Filtrowa
Nr 27
Tel. +48 693617707
Fax +48 693617707
e-mail ir@bep-sa.pl
NIP 5542907667
REGON 340919180
Data sporzadzenia 2020-09-25
Rok biezacy 2020
Numer 43
adres www www.bep-sa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2020 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.